Notater 2018/09

Endringer i vekter og beregninger fra 2017

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart - også kjent som nærsjøindeksen - består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy.

Fra 2009-2017 ble det også produsert en delindeks for cruisefartøy. Hver av delindeksene for fartøy er igjen bygget opp av kostnadsgrupper som representerer de viktigste kostnadskomponentene i næringa.

De viktigste endringene som er innført i kostnadsindeksen fra 1. kvartal 2017 er endringer i vektgrunnlaget, samt forbedringer i metode for prismåling i de viktige delindeksene for mannskap og drivstoff. Drivstoffkostnadene inkluderer nå CO2- og svovelavgift, og mannskapskostnadene inkluderer flere kostnadskomponenter enn tidligere. Endringene for mannskapsindeksen ble på grunn av ressurssituasjonen i seksjon for inntekt og lønn ikke innført før 3. kvartal 2017.

Fordi kostnadsindeksen bare inneholder en type drivstoff – marin gassolje (MGO) – har Statistisk sentralbyrå fra 1. kvartal 2017 igangsatt produksjon av en kostnadsindeks hvor drivstoff ikke er inkludert som kostnadskomponent, etter anbefaling fra referansegruppa. Denne indeksen er et nyttig alternativ for brukere med kontrakter for fartøy som bruker andre typer drivstoff, som f.eks. gass eller elektrisitet. På sikt kan det vurderes å utvikle egne indekser med gass- og elektrisitet som drivstoffkomponenter.

Om publikasjonen

Tittel

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Endringer i vekter og beregninger fra 2017

Ansvarlig

Sondre Holm Sandnes og Vidar Lund

Serie og -nummer

Notater 2018/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9697-0

Antall sider

22

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt