Statistikkområde

Transport og reiseliv: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reise- og ferieundersøkelsen 2017

  Notater 2018/11

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal.

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Notater 2018/09

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart - også kjent som nærsjøindeksen - består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2015

  Notater 2018/06

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016

  Notater 2017/22

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Transport med små godsbiler 2014–2015

  Notater 2016/21

  Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende kvartalsvise lastebilundersøke...

  Publikasjon
 • Modellering av trafikk på kommunale veier

  Notater 2015/46

  SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme f...

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2014

  Notater 2015/24

  Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2013

  Notater 2014/14

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2013.

  Publikasjon
 • Kabotasje i Norge

  Notater 2014/12

  Dette notatet omhandler statistikk på kabotasjetransport i Norge. Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for buss

  Notater 2013/28

  Kostnadsindeksen for buss omfatter næringene rutebiltransport i by- og forstads¬område og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde slik de er definert i Standard for næringsgruppering 2007. Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og...

  Publikasjon
 • UN/LOCODE

  Notater 2013/17

  Norge har ingen sentral myndighet, eller annen organisasjon, som kvalitetssikrer norske stedskoder i FN-listen. Det er i tillegg åpent for enhver å be om nye innførsler. Kvaliteten har følgelig lidd under noe som minner om allmenningens tragedie.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2012

  Notater 2013/11

  I denne dokumentasjonsrapporten til Reise- og ferieundersøkelsen presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004).

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2011

  Notater 2013/07

  Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004).

  Publikasjon
 • Varestrømundersøkelse

  Notater 2012/60

  Publikasjon
 • Drosjeundersøkelsen

  Notater 2012/47

  Publikasjon