Trafikkulykker med personskademai 2011

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. desember 2008 November 2008 Ni omkom i november
12. november 2008 Oktober 2008 Flere drepte og færre skadde hittil i år
10. oktober 2008 September 2008 Antall omkomne kraftig ned i september
9. september 2008 August 2008 26 mennesker omkom i trafikken
12. august 2008 Juli 2008 Trafikkulykker tok 26 liv i juli
7. juli 2008 Juni 2008 32 omkom i trafikken i juni
13. juni 2008 Mai 2008 Mange unge omkom på veiene i mai
20. mai 2008 April 2008 19 døde i apriltrafikken
10. april 2008 Mars 2008 Dobbelt så mange omkom på veiene
13. mars 2008 Februar 2008 Flere omkom i februartrafikken
14. februar 2008 Januar 2008 24 omkom i januartrafikken
16. januar 2008 Desember 2007 Færre omkomne og hardt skadde
14. desember 2007 November 2007 Færre omkom i novembertrafikken
14. november 2007 Oktober 2007 Mange omkomne på veiene
12. oktober 2007 September 2007 Flere omkomne og skadde i septembertrafikken

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. desember 2008 2008 Ni omkom i november
12. november 2008 2008 Flere drepte og færre skadde hittil i år
10. oktober 2008 2008 Antall omkomne kraftig ned i september
9. september 2008 2008 26 mennesker omkom i trafikken
12. august 2008 2008 Trafikkulykker tok 26 liv i juli
7. juli 2008 2008 32 omkom i trafikken i juni
13. juni 2008 2008 Mange unge omkom på veiene i mai
20. mai 2008 2008 19 døde i apriltrafikken
10. april 2008 2008 Dobbelt så mange omkom på veiene
13. mars 2008 2008 Flere omkom i februartrafikken
14. februar 2008 2008 24 omkom i januartrafikken
16. januar 2008 2007 Færre omkomne og hardt skadde
14. desember 2007 2007 Færre omkom i novembertrafikken
14. november 2007 2007 Mange omkomne på veiene
12. oktober 2007 2007 Flere omkomne og skadde i septembertrafikken

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.