22967_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22967
Færre omkom i novembertrafikken
statistikk
2007-12-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom i novembertrafikken

Politiet registrerte 651 ulykker med personskader på norske veier i november. En foreløpig oversikt viser at 20 personer omkom og 899 ble skadd i disse ulykkene.

Personer drept. Januar-november. 1998-2007

Personer skadd. Januar-november. 1998-2007

Tilsvarende foreløpige tall for november i fjor var 628 ulykker med 28 omkomne og 875 skadde. Fra 1998 til 2007 har i gjennomsnitt 25 personer mistet livet og 837 kommet til skade på norske veier i november måned. Ni av de 20 som omkom i trafikken i forrige måned, var bilførere, fem var passasjerer, én var mopedist, og fem var fotgjengere.

218 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 218 personer mistet livet på norske veier, mot 212 personer i samme periode i fjor. Gjennomsnittstallet for tilsvarende periode de ti siste årene er 257.

Stor økning i antall skadde

De foreløpige tallene for januar-november 2007 viser at til sammen 11 086 personer har blitt skadet i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var 10 136 skadde. Gjennomsnittstallet for tiårsperioden 1998-2007 er 10 625.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-november. 2006-2007 og gjennomsnitt 2003-2007

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 25 prosent av personene som har blitt registrert hittil i år, har ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er tatt med i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: