22949_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22949
26 mennesker omkom i trafikken
statistikk
2008-09-09T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

26 mennesker omkom i trafikken

Ifølge foreløpige tall fra politiet omkom 26 mennesker i trafikkulykker i august i år, én mindre enn i samme måned i 2007. Hittil i år har 189 personer mistet livet på norske veier, sammenlignet med 143 i tilsvarende periode i fjor.

Personer drept. Januar-august. 1999-2008

Av de som omkom i forrige måned, var 15 bilførere, to passasjerer, syv motorsyklister, én fotgjenger og én annen trafikant.

Liten økning i alvorlige skader

De foreløpige tallene viser at 581 personer har blitt hardt skadd i trafikken i år, mot 545 i fjor. Dette tallet ble justert opp til 570 i den endelige opptellingen. Til sammen 7 464 mennesker har blitt skadd i trafikken så langt i år.

Barn og trafikkulykker

Så langt i år har 12 barn i alderen 6-16 år omkommet i veitrafikkulykker. Det er 4 mer enn ved samme tid i fjor. Barn i ungdomsskolealder ble hardest rammet: 9 av de drepte var mellom 13 og 16 år, sammenlignet med 4 i løpet av tilsvarende periode i 2007. For de minste barna har tallet på omkomne gått ned fra 4 i 2007 til 3 i år.

47 barn i aldersgruppen 6-16 år ble hardt skadd i trafikkulykker i løpet av årets første 8 måneder, 10 færre enn i samme tidsrom i fjor.

Barn 6-16 år drept i veitrafikkulykker. Januar-august. 2003-2008

Barn 6-16 år hardt skadd i veitrafikkulykker. Januar-august. 2003-2008

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, er ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: