22947_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22947
Antall omkomne kraftig ned i september
statistikk
2008-10-10T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antall omkomne kraftig ned i september

Ifølge foreløpige tall fra politiet omkom 16 mennesker i trafikkulykker i september i år, ti færre enn i samme måned i 2007. Hittil i år har 204 personer mistet livet på norske veier, sammenlignet med 169 på tilsvarende tidspunkt fjor.

Personer drept.  Januar-september. 1999-2008

Personer skadd.  Januar-september. 1999-2008

Den store økningen i forhold til fjorårets tall har dermed flatet noe ut. Det er imidlertid betydelige forskjeller i tallene fra måned til måned, og tallet på omkomne i september i fjor var høyt i forhold til samme måned året før. Av de som omkom i forrige måned var seks bilførere, én passasjer, fem motorsyklister, én mopedist, to fotgjengere og én annen trafikant. Tallet på skadde er lavere enn i fjor. Hittil i år har 8 424 mennesker blitt skadd i trafikken. Tilsvarende foreløpig tall for fjoråret var 8 945 skadde. Den endelige opptellingen viste 9 111.

Flest omkomne i Hedmark

Hedmark topper statistikken over drepte i trafikkulykker så langt i år. 19 personer har mistet livet, én mer enn ved samme tid i fjor. Økningen fra i fjor til i år har vært størst i Møre og Romsdal, både i absolutte tall og prosent. Fra januar til og med september i år har 18 mennesker mistet livet i trafikkulykker i fylket, sammenlignet med fem i tilsvarende tidsrom i fjor. I absolutte tall har Oppland sett den største nedgangen i forhold til fjoråret, med 12 færre drepte.

Personer drept, fylkesvis fordeling. Januar-september. 1999-2008

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år er ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: