22965_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22965
Færre omkomne og hardt skadde
statistikk
2008-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne og hardt skadde

Politiet registrerte 8 119 ulykker på norske veier i 2007 ifølge en foreløpig oversikt. 230 mennesker omkom, og 11 978 ble skadd i disse ulykkene. 860 personer ble hardt skadd.

Personer drept. Januar-desember. 2003-2007

Personer skadd. Januar-desember. 2003-2007

Tilsvarende tall for 2006 var 7 829 ulykker, 242 omkomne og 11 173 skadde, hvorav 906 var hardt skadd.

Flest omkom i møteulykker og utforkjøringer

Både i 2006 og 2007 omkom 103 personer i møteulykker. 69 mistet livet i utforkjøringer i fjor, tre færre enn året før.

Desember under gjennomsnittet

I desember registrerte politiet 525 ulykker med personskade på norske veier. 14 personer omkom, og 823 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. De foreløpige tallene for desember i fjor var 670 ulykker med 30 omkomne og 965 skadde. Gjennomsnittet for desember de siste fem årene er 24 omkomne og 889 skadde. Av de omkomne i forrige måned var sju bilførere, to bilpassasjerer, to fotgjengere og tre andre trafikanter.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 20 prosent av personene som ble registrert i 2007, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er regnet med i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Personer hardt skadd. Januar-desember. 2003-2007

Endring i klassifikasjon av skadde

SSB vil fra og med januar 2008 gruppere skadegradene ”meget alvorlig skadd” og ”alvorlig skadd” under fellesbetegnelsen ”hardt skadd”.

Tabeller: