22961_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22961
Flere omkom i februartrafikken
statistikk
2008-03-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom i februartrafikken

I løpet av februar registrerte politiet 503 ulykker i trafikken. 19 mennesker omkom i disse ulykkene. 756 personer ble skadd, viser en foreløpig oversikt.

Personer skadd. Februar. 1999-2008 og gjennomsnitt 1999-2008

Personer drept. Februar. 1999-2008 og gjennomsnitt 1999-2008

Tilsvarende tall for februar 2007 viste 444 ulykker der 12 mennesker mistet livet og 723 ble skadd. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 18 drepte og 800 skadde.

Mange fotgjengere blant de omkomne

Fire av de som omkom i trafikken i februar var fotgjengere. Ingen fotgjengere mistet livet i veitrafikkulykker i tilsvarende tidsrom i fjor. I løpet av de første to månedene i år har åtte fotgjengere blitt drept i trafikken, sammenlignet med tre i løpet av tilsvarende periode i 2007.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 29 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år er ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: