437631_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
437631
statistikk
2021-04-29T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med lastebil

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30,9 %

av grensetransporten var med norske lastebiler i 1. kvartal 2021

Godstransport med lastebil
4. kvartal 2020Andel4. kvartal 2020 - 4. kvartal 20154. kvartal 2020 - 4. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tallene for tredjelandskjøring og kabotasje er ikke inkludert.
3Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
4Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1558,3100,03,112,4
Nasjonal transport528,894,76,912,4
Internasjonal transport29,55,3-37,012,2
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)165,1100,0-5,9-0,2
Nasjonal transport (mill.tonn)63,898,0-6,2-0,3
Internasjonal transport (1000 tonn)21 208,71,9-0,61,3
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 667,2100,02,25,7
Nasjonal transport5 165,391,16,65,4
Internasjonal transport501,98,9-28,68,9
1. kvartal 2021Andel1. kvartal 2021 - 1. kvartal 20161. kvartal 2021 - 1. kvartal 2020
Godstransport over grensen (mill.tonn)33,6100,013,14,6
Norske lastebiler1,130,94,65,9
Danske, svenske, finske lastebiler1,130,3-7,52,2
Baltiske lastebiler0,615,699,36,6
Polske lastebiler0,412,276,49,4
2019Andel2014 - 20192018 - 2019
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)11,7100,027,2-2,8
Kjøring til/fra Norge5,143,65-3
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,144,061,3-7,0
Kabotasjekjøring i Norge41,512,524,914,7

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal

Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal12
Kjøretøykilometer i alt (mill. km)Transportmengde (mill. tonn)Transportarbeid (mill. tonnkm)Tomkjøring (prosent)Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km)
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
3Tallet for transportmengde for 2019 ble rettet 02. juni 2020
Nasjonal leie- og egentransport
20161 843,6264,018 515,428,170,1
20171 854,2250,718 730,828,874,7
20181 819,5249,718 865,830,075,6
20191 837,3239,419 389,428,181,0
20201 909,4238,819 228,029,680,5
 
1. kvartal 2019443,955,04 938,226,489,8
2. kvartal 2019433,959,64 663,328,778,2
3. kvartal 2019489,360,84 888,129,080,4
4. kvartal 2019470,364,04 899,828,176,6
1. kvartal 2020448,452,94 546,529,085,9
2. kvartal 2020442,460,54 683,330,477,4
3. kvartal 2020489,861,64 833,030,078,4
4. kvartal 2020528,863,85 165,329,381,0
 
Internasjonal leie- og egentransport
2016152,24,92 435,422,4499,2
2017171,95,02 655,321,1533,5
2018154,55,42 481,026,2456,1
2019128,85,02 076,625,3414,0
20203129,94,82 178,720,0455,5
 
1. kvartal 201933,41,3501,325,3378,5
2. kvartal 201940,51,3613,525,5471,7
3. kvartal 201928,61,2501,024,6430,4
4. kvartal 201926,31,2460,725,6375,6
1. kvartal 202035,01,2521,321,5429,3
2. kvartal 202035,81,2616,518,9507,7
3. kvartal 202029,71,1539,015,6490,4
4. kvartal 202029,51,3501,924,1399,6

Tabell 2 
Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal

Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal12
I altJordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukterNærings- og nytelsesmidlerKull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel)Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfallAndre bearbeidete varer og stykkgods
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
2Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Transportmengde (mill. tonn)
2016263,924,217,626,8163,032,3
2017250,320,518,024,9152,034,9
2018249,928,018,922,7147,033,3
2019239,920,522,324,3136,036,8
2020239,223,423,617,9133,041,3
 
1. kvartal 202052,85,36,03,129,88,6
2. kvartal 202060,55,54,53,838,18,6
3. kvartal 202061,76,16,45,036,87,4
4. kvartal 202063,86,46,75,928,016,8
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
201618 515,62 907,83 253,52 017,75 172,95 163,7
201718 730,92 554,53 779,52 226,94 932,45 237,6
201818 865,82 638,23 981,62 240,24 914,05 091,8
201919 389,32 837,24 321,32 014,84 531,25 684,8
202019 227,92 762,14 150,71 815,35 199,65 300,2
 
1. kvartal 20204 546,5613,7984,6410,61 311,51 226,1
2. kvartal 20204 683,2666,9896,6412,21 376,51 331,0
3. kvartal 20204 833,0752,11 285,2408,11 241,01 146,6
4. kvartal 20205 165,3729,4984,3584,41 270,61 596,6

Tabell 3 
Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring

Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring12
Internasjonal transport i altFra NorgeTil NorgeKabotasjeTredjelandskjøring
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
2Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Transportmengde (1 000 tonn)
20174 977,03 093,31 795,685,22,9
20185 440,13 488,61 791,6148,511,4
20195 015,63 046,71 740,2170,458,3
20204 783,42 981,01 635,5141,825,1
 
3. kvartal 20191 164,1690,2403,7::
4. kvartal 20191 226,6767,4425,8::
1. kvartal 20201 214,3778,7407,4::
2. kvartal 20201 214,2751,8392,6::
3. kvartal 20201 099,0679,4397,9::
4. kvartal 20201 255,9771,1437,6::
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20172 655,31 545,81 081,626,41,4
20182 481,01 321,61 109,642,17,6
20192 076,61 032,4901,136,5106,5
20202 178,71 210,1906,748,313,6
 
3. kvartal 2019501,0251,4227,6::
4. kvartal 2019460,7240,5210,1::
1. kvartal 2020521,3306,5201,5::
2. kvartal 2020616,5357,5230,3::
3. kvartal 2020539,0262,9271,5::
4. kvartal 2020501,9283,2203,4::

Tabell 4 
Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser

Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser
Kjøring med utenlandske biler i altKjøring til Norge fra bilens registreringslandKjøring fra Norge til bilens registreringslandTredjelandskjøring mellom Norge og utlandetKabotasjekjøring i Norge
Transportmengde (1 000 tonn)
20109 270,04 258,02 417,82 141,1453,3
20118 948,43 917,12 346,62 053,5631,2
20129 209,44 161,52 126,02 271,0651,0
201310 605,03 571,42 120,13 786,31 127,2
20149 204,32 875,31 970,13 190,91 168,0
201511 594,84 158,72 115,94 162,81 157,4
201613 372,44 203,22 778,34 838,71 552,2
201713 202,13 733,51 968,15 972,71 527,8
201812 045,03 462,61 772,15 538,21 272,1
201911 705,83 322,61 776,55 148,11 458,6
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20106 514,32 762,61 665,81 927,7158,3
20116 706,72 673,21 781,22 050,3202,0
20126 984,92 882,81 650,92 181,3269,9
20138 971,62 823,01 602,34 000,3546,0
20147 076,92 223,01 420,53 003,7429,8
20158 559,52 997,11 505,93 636,3420,2
20169 385,72 775,22 056,34 133,2421,0
20179 456,32 615,81 411,14 824,8604,7
20189 078,72 289,51 287,64 877,3624,3
20198 787,72 303,31 284,54 555,4644,6

Tabell 5 
Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport1
Alle nasjonaliteterNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandPolenBaltikum2Andre land
1Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019.
2Omfatter Estland, Lativa og Litauen.
Tonn
201613 283 4624 279 7383 698 865795 572425 988497 2901 122 8791 250 8601 212 269
201713 802 0604 339 8493 761 759811 146447 108500 1351 246 2621 440 1311 255 671
201813 954 9324 407 6243 456 877736 025506 934461 2921 335 2431 750 1771 300 760
201913 786 0184 290 5203 177 846732 156444 260404 3961 513 2181 954 5491 269 073
202013 936 9164 164 4913 147 629735 671441 570372 0661 694 8702 164 8391 215 778
 
1. kvartal 20203 482 3111 064 863788 019183 767106 88690 993405 306534 324308 152
2. kvartal 20203 528 4841 040 910820 719182 958113 52398 201418 837546 343306 992
3. kvartal 20203 346 399970 044741 558180 856107 80592 637436 444530 597286 459
4. kvartal 20203 579 7211 088 674797 333188 089113 35790 235434 283553 575314 175
1. kvartal 20213 642 6331 127 228791 208193 885116 82299 041443 345569 724301 381
Prosent
201610032,227,86,03,23,78,59,49,1
201710031,427,35,93,23,69,010,49,1
201810031,624,85,33,63,39,612,59,3
201910031,123,15,33,22,911,014,29,2
202010029,922,65,33,22,712,215,58,7
 
1. kvartal 202010030,622,65,33,12,611,615,38,8
2. kvartal 202010029,523,35,23,22,811,915,58,7
3. kvartal 202010029,022,25,43,22,813,015,98,6
4. kvartal 202010030,422,35,33,22,512,115,58,8
1. kvartal 202110030,921,75,33,22,712,215,68,3

Om statistikken

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Den publiseres om lag 16 uker etter rapporteringskvartalets utløp. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten. Tallene hentes fra utenrikshandelsstatistikken og publiseres om lag seks uker etter kvartalets utløp. Tall for godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge hentes fra Eurostat og publiseres årlig i oktober.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nyttelast på kjøretøyet

Nyttelast er differansen mellom tillatt totalvekt og bilens egenvekt med fører (75 kg).

Totalvekt på kjøretøyet

Maks tillatt vekt av kjøretøyet med personer og gods. Mer utfyllende forklaring finnes i Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (Kjøretøyforskriften)

Nasjonal godstransport

Transport med både på- og avlessing i Norge.

Internasjonal godstransport

Transport mellom Norge og utlandet med og uten last. Inkluderer tredjelandstransport (transport mellom to utland) og kabotasjetransport (transport innen et utland).

Kabotasjekjøring

Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.

Tredjelandskjøring

Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land.

Egentransport

Transport av eget gods for egen regning

Leietransport

Ervervsmessig transport for annen oppdragsgiver mot betaling.

Kjøretøykilometer

Kjørte kilometer med og uten last.

Transportmengde

Bruttovekten av det gods som transporteres medregnet vekten av emballasje. Vekten av kontainer eller vekselflak er ikke inkludert.

Godstransportarbeid

Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Transportmengden for én sending multiplisert med sendingens lengde. Måles i enheten tonnkilometer.

Tomkjøringsprosent

Andelen kjøretøykilometer uten last.

Vareslag

Type vare definert i henhold til EUs transportstatistiske varenomenklatur. Til og med 2007 ble nomenklaturen NST/R brukt. Fra 2008 brukes NST 2007. Nomenklaturene er definert i Standarddatabasen.

Volumgods

Vekten av varen er mindre enn nyttelasten på bilen når lasterommets volum er fullt utnyttet.

Import av varer

Import omfatter tolldeklarerte varer ved direkte innførsel eller via tollager (før 1995 transittlager). Tolldeklarerte vareposter under 1.000 kroner og enkelte varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Eksport av varer

Eksport omfatter tolldeklarerte varer direkte fra fri omsetning og fra tollager. Tolldeklarerte varepartier under 1.000 kroner og visse varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Standard klassifikasjoner

CTSE: Varene er gruppert i henhold til den europeiske varenomenklaturen for samferdselsstatistikk. Denne standarden ble brukt i statistikken med lastebil over grensen til og med 4. kvartal 2017.

NST 2007: EUs transportstatistiske varenomenklatur. Standarden har vært brukt i lastebilundersøkelsen siden 1. kvartal 2008 og i statistikken lastebil over grensen fra 1. kvartal 2018.

NST/R: EUs transportstatistiske varenomenklatur. Denne standarden ble brukt i lastebilundersøkelsen til og med 4. kvartal 2007.

I statistikken for godstransport med lastebil over grensen brukes mengden bruttovekt i tonn.

ISO 3166: Landkoder.

NUTS III: Regionale koder for EU og Norge. I Norge tilsvarer NUTS III fylke.

I statistikken for godstransport med lastebil over grensen fordeles import (opprinnelsesland og avsenderland) og eksport (bestemmelsesland) på EU/EFTA-land, utvalgte europeiske land, øvrige EU/EFTA-land og andre land unntatt EU/EFTA. Lastebilens nasjonalitet er oppgitt for land i Europa, ellers er verdensdel oppgitt.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

For godstransport med norske lastebiler:

Kommune er laveste pliktige rapporteringsnivå ved lasting eller lossing i Norge. Mange oppgavegivere rapporterer også postnummer eller poststed. Landsdel (NUTS II) er laveste pliktige rapporteringsnivå ved lasting eller lossing i utlandet innenfor EU/EØS-området. Mange oppgavegivere rapporterer også postnummer eller poststed i utlandet. Land er laveste rapporteringsnivå ved lasting eller lossing i utlandet utenfor EU/EØS-området. Normalt er landsdel laveste publiseringsnivå for nasjonale turer og land laveste publiseringsnivå for internasjonale turer for kvartalsstatistikken. For årlige data er fylke laveste publiseringsnivå.

For godstransport med lastebil over grensen og godstransport med utenlandske lastebiler: Land.

Hyppighet og aktualitet

For godstransport med norske lastebiler: Kvartalsvis. EUs krav er at statistikken skal publiseres innen fem måneder etter kvartalets utløp.

For godstransport med lastebil over grensen: Statistikken publiseres normalt 5-6 uker etter kvartalets utløp.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Årlig. Statistikken publiseres i oktober året etter statistikkåret.

Internasjonal rapportering

For godstransport med norske lastebiler: Data rapporteres kvartalsvis til EUs statistiske kontor, Eurostat.

For godstransport med lastebil over grensen: Det er ikke krav om å rapportere dataene internasjonalt.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Statistikken er basert på data som de ulike landene har rapportert til EUs statistiske kontor, Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

For godstransport med norske lastebiler: Data langtidslagres på SAS- og txt-filer på LINUX.

For godstransport med lastebil over grensen: Produksjonsdata lagres som SAS- og ASCII-format på LINUX.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Produksjonsdata blir lagret som SAS- og txt-filer på LINUX.

Bakgrunn

Formål og historie

For godstransport med norske lastebiler: Formålet med undersøkelsen er å beskrive de norskregistrerte godsbilenes (nyttelast 3,5 tonn og over) transportytelser, og bidra til å kartlegge transportmønsteret i Norge og utlandet.

Den første nasjonale undersøkelsen av lastebiltransportene ble gjennomført i 1954. Den neste ble utført i 1963, og siden hvert 5. år til og med 1988. Fra og med 1993 ble undersøkelsen kvartalsvis. Den internasjonale undersøkelsen startet opp i 1996, og ble gjennomført etter det samme opplegget frem til og med 4. kvartal 2002. Fra og med 1. kvartal 2003 ble den nasjonale og den internasjonale undersøkelsen slått sammen til én undersøkelse med felles skjema. Fra og med 1. kvartal 2016 ble skjemaet betydelig endret, i og med at undersøkelsen ble lagt om til å benytte den offentlige innrapporteringskanalen Altinn. Oppgavegiverne fikk fra samme tidspunkt ikke lenger tilgang til papirskjema.

For godstransport med lastebil over grensen: Formålet er å kartlegge de ulike lands trafikk med lastebil over grensen.

En statistikk som viste fordelingen av grensepasseringer for gods transportert på vei etter nasjonalitet på bilen ble etablert allerede i 1961. Denne statistikken bygget på månedlige oppgaver fra Tollvesenet. Denne datainnsamlingen ble avsluttet etter 2002.

I 2007 ble statistikken startet opp på nytt, og da med grunnlag i SSBs utenrikshandelsstatistikk. Det blir gitt tall tilbake til år 2000.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Formålet er å beskrive utenlandskregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge.

Statistikken ble første gang utarbeidet i 2009, da med tall for årene 2000-2008

Statistikken er basert på lastebilundersøkelser i alle EU/EØS-landene.

Brukere og bruksområder

For godstransport med norske og utenlandske lastebiler: Statistikken benyttes først og fremst av offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner (TØI, SINTEF, Vegdirektoratet mv.) i arbeidet med transportplanlegging og i transportmodeller. Transportbedrifter, transportplanleggere og konsulentselskaper er også viktige brukergrupper, samt bransjeorganisasjoner. Internt i SSB inngår materialet i beregningene av innenlandske transportytelser. Internasjonalt brukes dataene av blant annet EUs statistiske kontor, Eurostat.

For godstransport med lastebil over grensen: Statistikken benyttes av transportmyndigheter og transportnæringen til transportplanlegging. Bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner er også viktige brukere. Statistikken belyser blant annet norske bilers markedsandel i konkurranse med utenlandske vogntog, og gir viktig bidrag i diskusjonene om lastebilnæringens rammevilkår.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Data fra undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler brukes i statistikken Innenlandske transportytelser. Statistikken er en utvalgsundersøkelse som kun dekker norskregistrerte lastebiler med nyttelast på 3,5 tonn og over, og inntil 35 tonn i totalvekt. Transportmengde oppgis i bruttovekt. Gods transportert med lastebil på ferje er inkludert.

 For godstransport med lastebil over grensen: Utenrikshandelstatistikken gir import og eksport med alle transportmidler. Der publiseres tallene i nettovekt (uten emballasje). Denne statistikken revideres fram til april året etter, mens statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra de foreløpige datafilene.

Godstransport med lastebil over grensen er en spesialvariant basert på utenrikshandelsdataene og viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Statistikken omfatter lastebiler av alle nasjonaliteter, ikke bare EU-land.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Den norske Lastebilundersøkelsen viser norske lastebilers transport innenlands og utenlands. For å danne seg et bilde av all lastebiltransport til, fra og i Norge kan tall fra disse to statistikkene slås sammen.

Lovhjemmel

For godstransport med norske lastebiler: Statistikklovens §§ 10, 20.

For godstransport med lastebil over grensen: Statistikkloven §§ 10, 20.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Ikke relevant.

EØS-referanse

For godstransport med norske lastebiler:

Statistikken utarbeides og rapporteres til Eurostat i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 70/2012 om statistiske oppgaver over godstransport på vei endret ved forordning (EU) nr. 517/2013.  

Andre relevante forordninger for området:

•          Kommisjonsforordning (EU) nr. 2163/2001 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei endret ved forordning (EU) nr. 973/2007.

•          Kommisjonsforordning (EU) nr. 642/2004 om krav til nøyaktighet for data

•          Kommisjonsforordning (EU) nr. 1304/2007 om endring av tidligere rådsdirektiv og forordninger for å innføre NST 2007 som eneste nomenklatur for transport av gods innen utvalgte transportmåter

•          Rådsforordning (EU) nr. 223/2009 om europeisk statistikk. Kommisjonsforordning (EU) nr. 6/2003 endret ved forordning (EU) nr. 202/2010 om formidling av statistikker om godstrafikk på vei. 

Undersøkelsen gjennomføres etter anbefalinger fra Eurostat: Road freight transport methodology.

For godstransport med lastebil over grensen: Ikke relevant her.

Dataene hentes fra utenrikshandelsstatistikken, som har egen hjemmel. 

For godstransport med utenlandske lastebiler: Dataene mottas fra Eurostat.

Produksjon

Omfang

For godstransport med norske lastebiler: Populasjon for undersøkelsen består av norskregistrerte lastebiler i kjøretøygrupper fra 320 til 381 fra Statens vegvesens motorvognregister, med nyttelast 3,5 tonn og over, inntil 35 tonn i totalvekt og alder mindre enn 30 år. Kjøretøy som det ikke er mulig å tildele organisasjonsnummer for eier, tas ut av populasjonen før utvalget trekkes. Den totale populasjonen består av i underkant av 35 000 godsbiler.

For godstransport med lastebil over grensen: Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Statistikken omfatter transport utført med lastebiler registrert i EU/EØS-landene og enkelte kandidatland på turer til, fra og i Norge. Antall land som omfattes av statistikken har økt fra år til år. Se oversikten under:

Land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Østerrike x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bosnia-Hercegovina                                        
Belgia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bulgaria             x x x x x x x x x x x x x x
Sveits                 x x x x x x x x x x x x
Kypros     x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tsjekkia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tyskland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Danmark x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Estland       x x x x x x x x x x x x x x x x x
Spania x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Finland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Frankrike x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Storbritannia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hellas       x   x x x x x x x x x x x x x x x
Kroatia                 x x x x x x x x x x x x
Ungarn   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Irland x x x x   x x x x x x x x x x x x x x x
Italia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Liechtenstein           x x x x x x x x x            
Litauen       x x x x x x x x x x x x x x x x x
Luxemburg x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Latvia     x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Montenegro                                 x x x x
Nord-Makedonia                               x   x x x
Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Polen         x x x x x x x x x x x x x x x x
Portugal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Romania             x x x x x x x x x x x x x x
Serbia                                        
Sverige x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Slovenia   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Slovakia       x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kosovo                                        
Totalt antall land 15 17 19 23 22 25 27 27 29 29 29 29 29 29 28 29 29 30 30 30

Merk at tilbakelagt distanse og transportarbeid omfatter hele transportlengden selv om deler av den ble tilbakelagt i utlandet.

 

Datakilder og utvalg

For godstransport med norske lastebiler: Hovedkilden for lastebilundersøkelsen er kvartalsvise representative utvalgsundersøkelser basert på skjemadata. Fra motorvognregisteret til Statens vegvesen blir det dessuten hentet ut tekniske opplysninger om bilene, som blir koblet med skjemaopplysningene. Motorvognregisteret brukes også til å finne nyttelast på hengere som er benyttet i transporten.

Fra 3. kvartal 2015 er utvalgsplanen lagt om. Hovedårsaken til at utvalgsplanen ble lagt om var at Statens vegvesens register over fellesskapstillatelser ble lagt ned. Dette hadde vært en viktig kilde for å identifisere biler som ble antatt brukt utenlands. Videre hadde det lenge vært et ønske om redusereoppgavebyrden for store foretak med mange biler, for å få spre oppgavebelastningen bedre. Samtidig ble kjørelengdedata, innhentet fra kjøretøykontrollene (PKK-data), forbedret og benyttet til å etablere den nye utvalgsplanen. Disse måleravlesingsdataene oppdateres hvert kvartal for lastebilene i målgruppen.

I desember 2017 ble det foretatt en mindre justering i utvalgsdesignen, med formål å trekke ut flere biler som brukes til utenlandskjøring.

Utvalgstrekkingen gjøres i to trinn.

Trinn 1: Utvalg av foretak som driver med godstransport.

Trinn 2: Utvalg av lastebiler innenfor de utvalgte foretakene.

Lastebilene fordeles på 16 stratum, basert på årlige kjørelengder (fire grupper) og kjøretøyklasse som avledes av kjøretøygruppe (fire klasser).

Fra 1. kvartal 2018 ble fordelingen endret til 12 stratum: tre grupper basert på årlige kjørelengder og fire grupper basert på kjøretøygruppe. To grupper basert på årlige kjørelengder ble slått sammen, fordi det var nesten ingen lastebil med ukjent kjørelengde. 

Hvert kvartal trekkes det ut om lag 1 900 lastebiler for å delta i undersøkelsen. 

For godstransport med lastebil over grensen: De nye rutinene som ble startet opp i 2007 henter data fra SSBs utenrikshandelsstatistikk. Denne er basert på administrative oppgaver innhentet fra tollvesenet. For mer informasjon om utenrikshandelsstatistikken, se emnesiden for Utenrikshandel.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Statistikken er basert på resultatene fra EØS-landenes Lastebilundersøkelser. Disse undersøkelsene utføres som utvalgstellinger i de enkelte land, og utvalgsplan og beregningsopplegg vil variere noe fra land til land. Eurostats anbefaling for gjennomføring av undersøkelsene og utarbeiding av statistikken finnes i manualen Road freight transport methodology. Eurostat har utarbeidet en oversikt over de enkelte lands metodemessige tilpasninger: Methodologies used in surveys on road freight transport in member states and candidate countries.

Datainnsamling, editering og beregninger

For godstransport med norske lastebiler: Fra 1. kvartal 2016 rapporteres opplysningene kun elektronisk over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Fra 4. kvartal 2016 går alle brev og meldinger også elektronisk. 

Skjemaene sendes ut hver uke gjennom hele året, om lag 140 skjema i uka. Svarfristen er tre uker etter undersøkelsesukens utløp.

Det er lagt inn mange kontroller i skjemaet, som skal redusere omfanget av feilrapporteringer.

Etter mottak av skjemaene blir dataene underlagt matematiske og logiske kontroller. Det tas kontakt med oppgavegiver ved frafall av enkeltopplysninger eller ved andre feil av betydning. Enkelte manglende svar estimeres ved bruk av opplysninger fra andre svar for samme variabel.

Oppblåsing av utvalget skjer i seks trinn. I det første trinnet beregnes utvalgsvekter basert på forholdet mellom antall kjøretøy i populasjonen og antall kjøretøy valgt i hvert kjøretøystratum. I det andre trinnet blir disse vektene justert ved hjelp av kjente populasjonstotaler i forskjellige delpopulasjoner hentet fra en oppdatert kjøretøypopulasjon.

I det tredje trinnet, blir kalibreringsvektene til de kjøretøyene som har kjørt i tellingsuka oppblåst til et sett faktorer, med utgangspunkt i en utvalgsbaserte kalibreringsmodell. Dette trinnet utføres for å kompensere for mangelen på informasjon fra kjøretøy som deltok i undersøkelsen, men ikke kjørte i løpet av rapporteringsperioden.

I det fjerde trinnet, gjøres det en ytterligere justering for å sikre konsistens mellom estimatene for transportert mengde fra den internasjonale delen av lastebilundersøkelsen og kvartalstall fra utenrikshandelsstatistikken for import og eksport. Denne justeringen gjøres for kjøretøy som utførte en internasjonal transport i rapporteringsuken.

I trinn fem blir utvalgsvektene for kjøretøyer som utfører kun nasjonal transport justert ytterligere for å sikre konsistens mellom utvalgsestimatene for disse kjøretøyene og tilhørende populasjonstotaler.

I det siste trinnet blir utvalgsvektene multiplisert med 13 for å få vekte opp resultatene fra en rapporteringsuke til kvartal. 

Fra og med 1. kvartal 2020 er estimeringsmetoden endret. Den nye metoden gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. I tillegg brukes en  winsorization metode for å øke presisjonen enda mer.

Oppblåsingssvektene som brukes til å estimere lastebilstatistikken beregnes i flere trinn.

Først beregnes innledende vekter for hvert kjøretøy i utvalget. Disse vektene kalkuleres ved å dividere det totale antallet biler i den oppdaterte populasjonen med antall kjøretøy i utvalget i hvert kjøretøystratum. Disse vektene kan behandles som proxyvekter for designvektene som defineres som de inverse verdiene av trekkesannsynlighetene til kjøretøyene.

I det andre trinnet brukes en maskinlæringsalgoritme (random forest) til å forutsi kjøretøykilometer og transportmengde for alle kjøretøy i populasjonen.

På tredje trinn brukes en multiplum modell-kalibrering metode til å gjøre utvalgsestimater i samsvar med populasjonstotaler for et gitt variabelsett. Med kalibreringen blir den vektede summen av utvalgstotaler lik populasjonstotalene for hele populasjonen og/eller noen delpopulasjoner. Denne konsistensen oppnås for det totale antallet kjøretøy i kjøretøypopulasjonen, total import og eksport på nasjonalt nivå fra utenrikshandelsstatistikken, total spådd kjøretøylengde og transportmengde etter en del delpopulasjoner. Proxyvektene beregnet i trinn én brukes som innledende vekter i kalibreringen.

I det fjerde trinnet multipliseres kalibreringsvektene med noen faktorer for å kompensere for underrapportering av undersøkelsesvariabler. Disse faktorene beregnes ved hjelp av forholdet mellom gjennomsnittlig kjørelengde fra periodiske kjøretøykontroller og  estimert gjennomsnittlig kjørelengde fra lastebilundersøkelsen innen tre grupper basert på alderen til kjøretøyet og kjøretøytypen. De årlige lastebildataene for de fire siste årene brukes i beregningen. Ved beregning av tall for 2020 er de endelige faktorene gjennomsnittet av faktorene for perioden 2016-2019.

Ved siste trinn beregnes kvartalsvise oppblåsingsvekter ved å multiplisere de endelige vektene fra trinn fire med 13, for å vekte opp resultatene fra rapporteringsuke til kvartal.

Etter vektingen brukes en winsoriseringsmetode på de vektede verdiene for kjøretøylengde, transportmengde og transportarbeid for å øke presisjonen ytterligere.

Fra og med 1. kvartal 2016 ble det tatt i bruk et helt nytt spørreskjema basert på Altinn. Samtidig ble estimeringsrutinene gjort betydelig om og forbedret (se avsnittet om Editering og beregninger over). Denne endringen har til en viss grad ført til at sammenlikninger med tidligere kvartaler må gjøres med varsomhet og at hovedvariablene ikke direkte kan sammenliknes bakover i tid (tonn og tonnkm).

En endret måte å rapportere vareslag på, kan ha ført til forskjeller i vareslagsinndelingen. F.eks. kan det se ut til at det blir rapportert mindre på stykkgods og andre varer, som kan tyde på at denne gruppen i mindre grad enn før brukes som en diversepost.

Det kan også se ut som at det har skjedd en forskyvning fra egentransport til leietransport ved skjemaomleggingen, ved at andelen leietransport stort sett er noe høyere hvert kvartal både for tonn og tonnkm etter 1. kvartal 2016 enn tidligere. Det ble ikke foretatt noen endringer i definisjoner i forbindelse med innføringen av nytt skjema. Men generelle forbedringer i layout og kontroller, har ført til at flere besvarer spørsmålene. Følgelig har skjemaomleggingen bidratt til å heve kvaliteten på opplysningene om leie- og egentransport. Det har vært vurdert å bruke informasjon om transporttype fra det sentrale motorvognregisteret i stedet for innhenting via skjema. Tester har imidlertid vist at kvaliteten på registeropplysningene ikke er god nok for statistikkformål. Dessuten kan transporttype for enkeltoppdrag i en gitt rapporteringsuke være et annet enn det som er anført som hovedbruk ved nyregistrering eller omregistrering av et kjøretøy.

Fra og med 3. kvartal 2020 ble skjemaet oppdatert. Oppdateringen innebar ikke et brudd i tidsserien til statistikken, men forenklet rapporteringen gjennom omformuleringer av spørsmål, endringer i spørsmålenes rekkefølge og utvidet bruk av drop-down menyer.

For godstransport med lastebil over grensen:

For detaljert informasjon om datainnsamling, editering og beregninger av utenrikshandelsdataene, se emnesiden for Utenrikshandel.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Eurostat mottar hvert kvartal tre datafiler fra hvert av deltakerlandene. Disse filene er ekstrakter fra de enkelte landenes lastebilundersøkelser og inneholder spesifiserte variabler om kjøretøyene, turene og sendingene. Tall fra disse datafilene settes sammen i årsfiler som distribueres ut igjen til deltakerlandene.

I tillegg til de enkelte landenes rutiner for kontroll og revisjon, går alle data igjennom et omfattende system av feilkontroller i Eurostat. Når det oppdages absolutte feil, sendes beskjed til deltakerlandet som må rette opp i sine data og rapportere på nytt.

Ingen andre beregninger enn summering av resultatene fra de ulike landene.  

Sesongjustering

Det gjennomføres ingen sesongjustering av resultatene.

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Tall som er basert på færre enn 10 kjøretøy blir ikke offentliggjort.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For godstransport med norske lastebiler: Til tross for endringer i opplegg og gjennomføring, er det mulig å følge hovedtrekkene i utviklingen av lastebilenes transportytelser tilbake til 1963. I Historisk statistikk er det gitt noen hovedtall fra de tidligere periodiske 5-årlige tellingene. Kvartalsvis statistikk går tilbake til 1993.

Tabellene med resultater fra Lastebilundersøkelsene som ble publisert før 1. kvartal 2000, er ikke direkte sammenlignbare med tabellene som er publisert mellom 1. kvartal 2000 og 4. kvartal 2002. Årsaken er at gruppen med godsbiler med nyttelast mellom 1 og 3,5 tonn ikke lenger er med fra og med 1. kvartal 2000. Bortsett fra at de små lastebilene ikke lenger omfattes av tellingen, er resultatene sammenliknbare på kjøretøynivå. Det er publisert tabeller som viser transportomfanget for de kjøretøygruppene som ble tatt ut av undersøkelsen.

Fra og med 1. kvartal 2003 ble det metodiske opplegget for tellingen forbedret, samtidig som det ble laget nytt spørreskjema. Resultatene fra og med 2003 vil derfor ikke være direkte sammenliknbare med resultatene fra før 2003. Det er likevel antatt at bruddet ikke er større enn at hovedtrekkene i utviklingen av lastebilenes transportytelser kan følges over tid.

Fra og med 1. kvartal 2006 ble det metodiske opplegget for oppblåsing av tall for utenlandskjøring endret, ved at det foretas en kalibrering mot tall fra utenrikshandelsstatistikken for importert og eksportert godsmengde. Tall for internasjonale transporter fra og med 2006 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene fra før 2006.

Fra og med 1. kvartal 2007 ble utvalget redusert fra 2 400 til 1 800 biler per kvartal. Reduksjonen hadde stort sett kun betydning for internasjonalt stratum, som ble halvert fra 1 200 til 600 biler. Dette ble gjort etter at det ble innført en årlig kartlegging av hvilke biler som sannsynlig kommer til å bli brukt til utenlandskjøring hos foretak som har tillatelse til å drive utenlandstransport.

Fra og med 3. kvartal 2015 ble det laget et nytt stratifiseringsopplegg og ny utvalgsplan. Gjeldende metode er beskrevet i avsnittet om Utvalg over. Det er ikke antatt at denne endringen påvirker resultatene i særlig grad.

Fra og med 1. kvartal 2016 ble det tatt i bruk et helt nytt spørreskjema basert på Altinn. Samtidig ble estimeringsrutinene gjort betydelig om og forbedret (se avsnittet om Editering og beregninger over). Denne endringen har til en viss grad ført til at sammenlikninger med tidligere kvartaler må gjøres med varsomhet og at hovedvariablene ikke direkte kan sammenliknes bakover i tid (tonn og tonnkm).

En endret måte å rapportere vareslag på, kan ha ført til forskjeller i vareslagsinndelingen. F.eks. kan det se ut til at det blir rapportert mindre på stykkgods og andre varer, som kan tyde på at denne gruppen i mindre grad enn før brukes som en diversepost.

Det kan også se ut som at det har skjedd en forskyvning fra egentransport til leietransport ved skjemaomleggingen, ved at andelen leietransport stort sett er noe høyere hvert kvartal både for tonn og tonnkm etter 1. kvartal 2016 enn tidligere. Det ble ikke foretatt noen endringer i definisjoner i forbindelse med innføringen av nytt skjema. Men generelle forbedringer i layout og kontroller, har ført til at flere besvarer spørsmålene. Følgelig har skjemaomleggingen bidratt til å heve kvaliteten på opplysningene om leie- og egentransport. Det har vært vurdert å bruke informasjon om transporttype fra det sentrale motorvognregisteret i stedet for innhenting via skjema. Tester har imidlertid vist at kvaliteten på registeropplysningene ikke er god nok for statistikkformål. Dessuten kan transporttype for enkeltoppdrag i en gitt rapporteringsuke være et annet enn det som er anført som hovedbruk ved nyregistrering eller omregistrering av et kjøretøy.

Fra og med 1. kvartal 2018 ble stratifiseringsopplegget endret. Endringen er beskrevet i avsnittet om Utvalg over. Det er ikke antatt at denne endringen påvirker resultatene.

Fra og med 1. kvartal 2020 er estimeringsmetoden endret. Den nye metoden gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. Endringene forutsetter ikke påvirkning på resultatene.

For godstransport med lastebil over grensen: Statistikken for årene 1961 til 2002 gir antall grensepasseringer og transportmengde (bruttovekt i tonn) etter tollsted og bilens registreringsland. Resultatene ble basert på en egen undersøkelse som ble gjennomført mot grensepasseringsstedene.

Fra 2007 (med tall tilbake til 2000) ble denne statistikken erstattet med data over import og eksport med lastebil basert på utenrikshandelsdata. Statistikken gir transportert mengde (bruttovekt i tonn) etter vareslag, varens opprinnelsesland, avsenderland og bestemmelsesland og bilens registreringsland.

Det er publisert tall for årene 2000-2002 både etter ny og gammel metodikk. Disse tallene er basert på ulike kilder og er derfor ikke sammenlignbare.

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som over en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Dette har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både på totaltallet og på markedsandeler.

Som følge av skifte av varestandard til NST2007, vil tallene i de avsluttede statistikkbanktabellene avvike litt fra de nye tabellene. Dette skyldes i hovedsak endret opplegg for avrunding av tall.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Antall land som er med i statistikken, har variert gjennom årene. Se egen tabell over for hvilke tall som kan sammenlignes.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

For godstransport med norske lastebiler: Spørreskjemaet er grundig gjennomgått også med brukere, og mange uklare spørsmålsformuleringer og andre uklarheter har blitt luket vekk i denne prosessen.

Undersøkelsen er lagt opp slik at bileieren skal føre opp all kjøring hver dag i en bestemt tildelt uke. Dersom bilbruken ikke blir notert hver dag, kan det forekomme at turer blir glemt ved utfyllingen av spørreskjemaet. Det er et spesielt problem at tomturer ikke blir rapportert. Videre kan en bil bli brukt av flere sjåfører, slik at den personen som fyller ut oppgaven ikke har full oversikt over bruken av bilen i tellingsperioden. Det er en omfattende rekontakt mot oppgavegiver for denne undersøkelsen.

En antar at eventuelle målings- og bearbeidingsfeil ikke har ført til systematiske feil i resultatene.

Enhetsfrafall i lastebilundersøkelsen vil være enten biler hvor vi ikke får kontakt med eier pga. ukjent adressat el., men som ikke er registrert som avskiltet, eller bileiere som nekter å svare og får tvangsmulkt. Enhetsfrafallet er på om lag tjue prosent. Enhetsfrafall bidrar til frafallsskjevhet og en usikkerhet som kommer i tillegg til den usikkerheten som skyldes utvalgsfeil.

Av og til er deler av skjemaet mangelfullt utfylt. I noen tilfeller fører det til at skjemaet ikke kan brukes. Dette kan forekomme når oppgavegiver ikke har opplyst om alle turene som ble gjennomført i rapporteringsperioden (for eksempel kun legger inn én «tomtur» eller fyller ut skjemaet for kun én dag i rapporteringsperioden).

Utvalgsfeil er egentlig ikke en feil, men en usikkerhet som skyldes at undersøkelsen er basert på et utvalg (sannsynlighetsutvalg) i stedet for å spørre alle. I gjennomsnitt over alle utvalg vi kan trekke vil den være null. I lastebilundersøkelsen kommer utvalgsfeil inn ved trekkingen av hvilke biler som skal være med. Stratifisering av populasjonen før trekking har til hensikt å redusere utvalgsfeilen mest mulig. I lastebilundersøkelsen vil det være dekningsfeil i trekkegrunnlaget på grunn av forsinket oppdatering av motorvognregisteret som blir benyttet til utvalgstrekkingen. For biler som er solgt, avregistrert eller kondemnert like før eller i løpet av undersøkelseskvartalet vil opplysningene ikke være oppdaterte. Oppblåsingen som gjennomføres tar blant annet sikte på å korrigere denne type dekningsfeil. Det er også dekningsfeil i materialet for biler som kjører utenlands. Kalibreringen av totaltall for importert og eksportert godsmengde mot utenrikshandelsstatistikken, som ble innført fra 1.kvartal 2006, tar sikte på å korrigere for at vi ikke har god nok oversikt over foretak og biler som brukes i utenlandstransport. Kalibreringen gir tall av god kvalitet for total importert og eksportert mengde, men kan føre til skjevheter på land- og vareslagnivå.

Utvalgsfeil er kvantifisert i følgende tabell:

Nasjonal og internasjonal lastebiltransport. Transportytelser. Kvartal

  1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
Kjøretøykilometer i alt (mill. km) 483,40 478,20 519,40 558,30
Relativ standardfeil (%) 3,35 1,09 2,53 3,44
Nedre grense 95% konfidensintervall 479,59 470,65 483,81 516,78
Øvre grense 95% konfidensintervall 537,49 491,16 535,60 588,29
Kjøretøykilometer med last (mill. km) 346,00 337,10 367,90 396,40
Relativ standardfeil (%) 3,56 1,78 3,38 3,74
Nedre grense 95% konfidensintervall 339,75 326,50 333,89 364,51
Øvre grense 95% konfidensintervall 387,32 349,68 381,14 420,73
Transportmengde (mill. tonn) 54,10 61,70 62,70 65,00
Relativ standardfeil (%) 2,03 1,25 2,85 2,72
Nedre grense 95% konfidensintervall 52,86 60,62 60,33 64,64
Øvre grense 95% konfidensintervall 56,77 63,18 68,01 70,97
Transportarbeid (mill. tonnkm) 5067,80 5299,80 5372,00 5667,20
Relativ standardfeil (%) 3,58 1,86 3,74 3,85
Nedre grense 95% konfidensintervall 4977,51 5038,52 4844,89 5450,10
Øvre grense 95% konfidensintervall 5657,33 5418,57 5569,43 6261,46

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tillegg til dekningsfeil vil det være usikkerheter knyttet til justeringen for underrapportering.

For godstransport med lastebil over grensen: Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget oppstår ved at det ved tolldeklareringen kan gis feil opplysninger på grunn av misforståelse el., så fremt det ikke fanges opp ved TVINN-kontrollene. Relevante feilkilder ligger i bruk av feil varekode, opplysninger om mengde framkommet ved beregninger istedenfor direkte måling og forveksling av landkoder.

For den skjemabaserte statistikken fra 1961 til 2002 kan en feilkilde være at ikke alle tollstedene registrerte den faktiske transportmengden til hver enkelt bil som passerte, men baserte rapporteringen på et gjennomsnitt.

For godstransport med utenlandske lastebiler: Siden denne statistikken er basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser, vil feilkilder og usikkerhet variere fra land til land. For dokumentasjon av de ulike landenes metoder, se Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States, EFTA and Candidate Countries.

I tillegg til frafall ved rapporteringen i det enkelte land, kan det også forekomme at enkeltland ikke har rapportert inn til Eurostat.

Revisjon

-