Statistikkområde

Transport og reiseliv: Reiseliv

Alt innhold for delområdet reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stor oppgang i innenlands feriereiser

  Til tross for mange koronarestriksjoner dro nordmenn på 1,3 millioner flere reiser innenlands i 1. kvartal 2021 enn i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Feriereiser innenlands økte med 32 prosent 2020

  Nordmenn reiste på 3,6 millioner flere feriereiser innenlands i 2020 enn i 2019. Hotellene hadde en nedgang i norske overnattinger på 29 prosent, mens campingplassene hadde en oppgang på 20 prosent.

  Artikkel
 • Fleire på camping og hyttegrend

  Ei tidleg påske førte til at talet på overnattingar på campingplassar og hyttegrender auka kraftig i mars i år samanlikna med mars i fjor. Det var òg fleire overnattingar på campingplassane i mars enn i «normalåret» 2019. For hotella, vart det nok...

  Artikkel
 • Nedturen fortsette for hotella

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i februar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 65 prosent målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • 6 av 10 overnattingar vart borte

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i januar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 64 prosent i januar målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • Langt færre dro på ferie i 2020

  Vanligvis drar nesten 9 av 10 nordmenn på ferie i løpet av et år. Til tross for en sommer hvor flere ferierte i eget land, var andelen som ikke dro på ferie, hverken innenlands eller utenlands, doblet i 2020 sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Restriksjoner bremset utlendingers leie av private fritidsboliger

  I januar og februar 2020 stod utlendinger for nesten 80 prosent av alle overnattinger formidlet via norske fritidsboligformidlere. Denne andelen falt til 35 prosent for perioden mars til og med desember.

  Artikkel
 • Full fart før bråstopp for overnattingsbransjen i 2020

  Etter fleire år med auke i talet på overnattingar var det i 2020 et fall på 33 prosent samanlikna med 2019. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 40 prosent.

  Artikkel
 • Halvering av overnattingar

  Overnattingar i november 2020 var meir enn halvert i høve til november året før, etter nye restriksjonar for å stogge pandemien vart iverksett i november. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 60 prosent.

  Artikkel
 • Færre norske hotellovernattingar i oktober

  Overnattingar i oktober 2020 fall med 33 prosent mot same månad året før. Ein sterk nedgang på hotell førte til fallet, men det blei noko dempa av fleire norske overnattingar på campingplassar og hyttegrender.

  Artikkel
 • Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal

  Reiserestriksjonene knyttet til utenlandsreiser som ble innført etter koronautbruddet førte til at nordmenn la ferien til Norge i 3. kvartal 2020. Reiser utenlands falt dramatisk, mens innenlandsreiser ble mer enn doblet sammenlignet med samme kva...

  Artikkel
 • Fleire nordmenn på camping og hyttegrend i september

  Overnattingar i september 2020 fall med 34 prosent mot same månad året før. Det var ein nedgang for alle overnattingsformer, men fleire norske overnattingar på både campingplassar og hyttegrender bidrog til at nedgangen blei dempa. For hotella var...

  Artikkel
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den største nedgangen i ove...

  Artikkel
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

  Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

  Artikkel