Statistikkområde

Transport og reiseliv: Luftfart

Alt innhold for delområdet luftfart

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 74 prosent færre flypassasjerer i 1. kvartal

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 74 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • 71 prosent færre flypassasjerer i 4. kvartal

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 71 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019. For året som helhet var nedgangen i overkant av 61 prosent.

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  Notater 2020/43

  Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S.

  Publikasjon
 • 65 prosent færre flypassasjerer i 3. kvartal

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 65 prosent i 3. kvartal 2020 sammenlignet med 3. kvartal 2019. Sammenlignet med kvartalet før var imidlertid passasjertallet mer enn doblet.

  Artikkel
 • 85 prosent færre flypassasjerer i 2. kvartal

  Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 85 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før. Nedgangen var større på utenlandsflygninger enn innlandsflygninger.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i flypassasjerer i mars

  Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 55 prosent i mars som følge av tiltak som ble innført etter koronautbruddet.

  Artikkel
 • Færre passasjerer på innenlandske flygninger i 2019

  Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 0,5 prosent til 57,9 millioner i 2019. For første gang siden 2015 gikk imidlertid antall innenlandske passasjerer ned fra året før. 

  Artikkel
 • Økte utslipp fra innenriks luftfart

  Utslippene av CO2 fra innenriks flytrafikk økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Hovedårsaken var flere reisende mellom norske flyplasser, spesielt mellom de største byene.

  Artikkel
 • 1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018

  Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 2,6 prosent til 57,7 millioner i 2018. 

  Artikkel
 • Omsetningssvikt for sjøtransport

  Etter en kontinuerlig økning siden 2010, falt omsetningen for bedriftene i hele sjøfartsnæringen for første gang med 8,2 prosent fra 2015, og utgjorde 151,6 milliarder kroner i 2016.

  Artikkel
 • Passasjerøkning på Gardermoen

  Passasjerøkning på Gardermoen 27 millioner passasjerer reiste til eller fra Oslo Gardermoen i 2017. Det er 1,7 millioner flere enn året før. 

  Artikkel
 • Fortsatt nedtur for sjøfart i 2016

  Sjøfartsnæringene omsatte for 152,6 milliarder kroner i 2016 – et fall på hele 8 prosent fra året før. Antall sysselsatte sank med 3 prosent til 24 250.

  Artikkel
 • Kraftig vekst på Sandefjord Torp

  Antall passasjerer på fly til utlandet økte med 3,7 prosent i årets 2. kvartal. På Sandefjord Torp var økningen hele 63 prosent. 

  Artikkel
 • Køyrer nest mest i Europa

  Bilen dominerer persontransporten både i Noreg og andre europeiske land. Nordmenn køyrer nest mest bil og har den lågaste delen kollektivtransport.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel