85 prosent færre flypassasjerer i 2. kvartal

Publisert:

Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 85 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før. Nedgangen var større på utenlandsflygninger enn innlandsflygninger.

Samlet sett gikk antall passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner ned fra 15,1 millioner i 2. kvartal 2019 til 2,3 millioner passasjerer i 2. kvartal 2020, viser tall fra statistikken Lufttransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reiseaktivitet som følge av koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1.kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2.kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3.kv. 2015 8.1 7.1 15.1
4.kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1.kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2.kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3.kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4.kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1.kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2.kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3.kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4.kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1.kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2.kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3.kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4.kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1.kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2.kv. 2019 8.5 6.5 15.1
3.kv. 2019 8.5 7.6 16.1
4.kv. 2019 8.4 5.5 13.8
1.kv. 2020 6.4 3.9 10.4
2.kv. 2020 2.1 0.2 2.3

Passasjernedgangen var større for utenlandsflygninger enn innlandsflygninger. Mens antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet gikk ned med 97,6 prosent til 0,2 millioner i 2. kvartal 2020, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 75 prosent til 2,1 millioner.

Størst nedgang i april

Månedstallene for flypassasjerer viser en samlet nedgang på 90,2 prosent i april, 86,6 prosent i mai og 78,7 i juni 2020 sammenlignet med de samme månedene året før.

Mens nedgangen i antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på innlandsflygninger ble redusert fra 83,7 prosent i april til 64,8 prosent i juni, ble nedgangen i passasjertallet på utenlandsflygninger kun redusert fra 98,8 prosent i april til 96 prosent i juni.

Mindre nedgang i godstransporten

Det var i overkant av 45 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2020, en nedgang på 15 prosent fra 2. kvartal 2019. Noe over 81 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Nedgangen i flyfrakt av gods ble redusert fra 25 prosent i april til 12 prosent i juni sammenlignet med samme måned året før.

Kontakt