71 prosent færre flypassasjerer i 4. kvartal

Publisert:

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 71 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019. For året som helhet var nedgangen i overkant av 61 prosent.

Samlet sett gikk antall passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner ned fra 13,8 millioner i 4. kvartal 2019 til 4,0 millioner passasjerer i 4. kvartal 2020, viser tall fra statistikken Lufttransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reiseaktivitet som følge av koronatiltakene som ble innført fra midten av mars 2020.

– Selv om nedgangen naturlig nok var størst ved de store flyplassene, var det redusert aktivitet ved alle flyplasser i 4. kvartal 2020, sier seniorrådgiver Christina Lyle i SSB.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1. kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2. kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3. kv. 2015 8.1 7.1 15.1
4. kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1. kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2. kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3. kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4. kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1. kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2. kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3. kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4. kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1. kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2. kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3. kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4. kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1. kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2. kv. 2019 8.6 6.5 15.1
3. kv. 2019 8.5 7.6 16.1
4. kv. 2019 8.4 5.5 13.8
1. kv. 2020 6.4 3.9 10.4
2. kv. 2020 2.1 0.2 2.3
3. kv. 2020 4.7 1.0 5.7
4. kv. 2020 3.6 0.4 4.0

Passasjernedgangen var også dette kvartalet større for utenlandsflygninger enn innlandsflygninger. Mens antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet gikk ned med 92 prosent til 0,4 millioner i 4. kvartal 2020, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 57 prosent fra samme kvartal året før til 3,6 millioner.

Bråstopp fra midten av mars

I alt ble det registrert 22,3 millioner passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2020 sett under ett. Det er en nedgang på i overkant av 61 prosent fra de 57,9 millioner passasjerene som var innom norske flyplasser i normalåret 2019.

– Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk raskt nedover etter at den første runden med reiserestriksjoner og karantenebestemmelser ble innført fra midten av mars i fjor, forklarer Christina Lyle.

Mens passasjertallet i 1. kvartal 2020 lå 20 prosent under samme kvartal i 2019, var nedgangen i 2. kvartal på 85 prosent sammenlignet med året før. Antall utenlandspassasjerer ble redusert med hele 98 prosent, fra 6,5 millioner i 2. kvartal 2019 til 152 000 i 2. kvartal 2020. Samtidig gikk antall innlandspassasjerer ned med 75 prosent, fra 8,6 millioner til 2,1 millioner passasjerer.

Selv om aktivitetsnivået ved norske flyplasser tok seg litt opp igjen i 3. og 4. kvartal 2020, ble antall innlandspassasjerer nærmest halvert for året sett under ett. Antall utenlandspassasjerer med fly ble redusert med 78 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

Mindre nedgang i godstransporten

Det var i overkant av 56 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 4. kvartal 2020, en nedgang på 1 prosent fra 4. kvartal 2019. Noe over 81 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

For året sett under ett gikk godstransporten med fly ned med 7 prosent, fra 217 000 tonn i 2019 til 202 000 tonn gods i 2020. Det meste av denne nedgangen skyldtes mindre volum av post og annen frakt med fly til og fra utlandet.

Kontakt