1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018

Publisert:

Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 2,6 prosent til 57,7 millioner i 2018.

Aktivitetsnivået ved norske lufthavner økte noe mer for utenlandske flygninger enn innenlandske flygninger i 2018, viser statistikken Lufttransport. Mens antall terminalpassasjerer for utenlandske flygninger økte med 4 prosent til 24,1 millioner i 2018, økte tallet på innenlandske passasjerer med 1,7 prosent til 33,5 millioner.

Antall transferpassasjerer ved norske lufthavner økte med 4,8 prosent fra 2017 til 2018, mens antall transitpassasjerer ble redusert med 15,3 prosent i samme periode.

Økning i utenlandspassasjerer på Gardermoen

Tallet på utenlandspassasjerer på Oslo Gardermoen økte med 4,2 prosent i 2018, mens antall innenlandspassasjerer økte 3,3 prosent. For utenlandspassasjerene var økningen jevnt fordelt gjennom året. Innenlandstrafikken økte derimot mest i 2. og 3. kvartal.

Også Sandefjord Torp og Bergen Flesland opplevde markert vekst i antall utenlandspassasjerer, med henholdsvis 8,6 og 3,9 prosent flere passasjerer på utenlandske flygninger enn i 2017. Tallet på utenlandspassasjerer ved Trondheim Værnes gikk derimot ned med 1,7 prosent i samme periode.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
4. kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1. kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2. kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3. kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4. kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1. kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2. kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3. kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4. kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1 .kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2. kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3. kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4. kv. 2018 8.4 5.4 13.8

Økning også i godstransporten utenlands

Rundt 206 000 tonn gods ble lastet og losset på norske lufthavner i 2018, omtrent det samme som året før. Rundt 80 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Sammenlignet med året før økte godstransporten med fly utenlands med 8,3 prosent i 2018. Godstransporten med fly innenlands ble samtidig redusert med 23,5 prosent som følge av mindre transport av post.

Kontakt