Passasjerøkning på Gardermoen

Publisert:

27 millioner passasjerer reiste til eller fra Oslo Gardermoen i 2017. Det er 1,7 millioner flere enn året før.

 

I 4. kvartal var det 6,5 millioner passasjerer på flyplassen, en økning på 270 000 fra samme kvartal i 2016,  viser statistikken over lufttransport.

Tallet for utenlandspassasjerer på Oslo Gardermoen økte 9 prosent fra 2016 til 2017 mens innenlandspassasjerer gikk opp 4 prosent.

På Oslo Gardermoen var det i alt 3,6 millioner passasjerer på fly til og fra utlandet i 4. kvartal 2017. Dette er 152 300, eller 4,4 prosent, flere enn 4. kvartal 2016.

På Sandefjord Torp og Bergen Flesland gikk antall utenlandspassasjerer opp med henholdsvis 88 500 og 12 100 eller 30,3 og 2,6 prosent. Antall utenlandspassajerer gikk ned på Trondheim Værnes med 23 300 eller 10,8 prosent.

Figur 1. Flypassasjerer i Norge

Flypassasjerer på utenlandske flygninger Flypassasjerer på innenlandske avganger
1.kv. 2015 4.4 3.7
2.kv. 6.0 4.2
3.kv. 7.1 4.0
4.kv. 5.0 4.0
1.kv. 2016 4.6 3.7
2.kv. 5.9 4.3
3.kv. 6.9 4.1
4.kv. 5.1 4.0
1.kv. 2017 4.6 3.9
2.kv. 6.1 4.3
3.kv. 7.3 4.2
4.kv. 5.2 4.1

Figur 2. Passasjerer på norske lufthavner

Flypassasjerer på innenlandske avganger Flypassasjerer på utenlandske avganger Terminalpassasjerer
1.kv. 2015 3.7 2.2 11.9
2.kv. 4.2 3.0 14.5
3.kv. 4.0 3.5 15.1
4.kv. 4.0 2.5 13.0
1.kv. 2016 3.7 2.3 12.1
2.kv. 4.3 3.0 14.5
3.kv. 4.1 3.4 15.1
4.kv. 4.0 2.5 13.1
1.kv. 2017 3.9 2.3 12.4
2.kv. 4.3 3.1 14.8
3.kv. 4.2 3.6 15.5
4.kv. 4.1 2.6 13.5

Totalt var det 56,2 millioner terminalpassasjerer i 2017. Det var en økning på 2,6 prosent på innenlandske flygninger og 2,7 prosent på utenlandske. SSB deler terminalpassasjerene inn i:

Økning i godstransporten

Rundt 206 011 tonn gods ble fraktet med fly i 2017, en oppgang på 26 prosent sammenlignet med 2016.

Det ble håndtert om lag 58 900 tonn gods på norske flyplasser i 4. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 14 800 tonn, tilsvarende 33 prosent, fra 4. kvartal 2016. 43 800 tonn ble transportert til og fra utlandet, en oppgang av 47 prosent sammenligner med 4. kvartal 2016. I samme perioden ble det transportert om lag 700 tonn flere gods på innenlandske flygninger, noe som er en oppgang på 5 prosent.

 

Se også her: Avinor: http://www.avinor.no/

 

Kontakt