Færre passasjerer på innenlandske flygninger i 2019

Publisert:

Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 0,5 prosent til 57,9 millioner i 2019. For første gang siden 2015 gikk imidlertid antall innenlandske passasjerer ned fra året før.

Aktivitetsnivået ved norske lufthavner økte noe for utenlandske flygninger, men gikk ned for innenlandske flygninger i 2019, viser statistikken Lufttransport. Mens antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på utenlandske flygninger økte med 1,7 prosent til 24,5 millioner, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 0,4 prosent til 33,4 millioner.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1. kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2. kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3. kv.2015 8.1 7.1 15.1
4. kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1. kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2. kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3. kv.2016 8.1 6.9 15.1
4. kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1. kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2. kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3. kv.2017 8.3 7.3 15.5
4. kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1. kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2. kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3. kv.2018 8.5 7.5 16.0
4. kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1. kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2. kv. 2019 8.5 6.5 15.1
3. kv.2019 8.5 7.6 16.1
4. kv. 2019 8.4 5.5 13.8

Antall transferpassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 1,0 prosent fra 2018 til 2019, mens antall  transitpassasjerer ble redusert med 2,4 prosent i samme periode. Transfer- og transitpassasjerer inngår i tallene for passasjerer om bord ved avgang og ankomst.

Økning i utenlandspassasjerer på Gardermoen

Tallet på utenlandspassasjerer om bord ved avgang og ankomst på Oslo lufthavn Gardermoen økte med 1,3 prosent til 16,6 millioner passasjerer i 2019. Samtidig gikk antall innenlandske passasjerer ned med samme prosentandel til nærmere 11,9 millioner.

Lufthavnene i Tromsø, Bodø og Bergen opplevde også markert vekst i antall utenlandspassasjerer om bord ved avgang og ankomst i 2019, med økninger på henholdsvis 25,5, 22,2 og 4,3 prosent.

Økning i godstransporten

Det var i overkant av 217 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2019, en oppgang på 5,4 prosent fra 2018. Rundt 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Sammenlignet med året før økte godstransporten med fly utenlands med 7,9 prosent i 2019. Godstransporten med fly innenlands ble samtidig redusert med 4,9 prosent, i hovedsak som følge av mindre transport av post.

Kontakt