Kraftig vekst på Sandefjord Torp

Publisert:

Antall passasjerer på fly til utlandet økte med 3,7 prosent i årets 2. kvartal. På Sandefjord Torp var økningen hele 63 prosent.

 

På Oslo Gardermoen var det i alt 2,1 millioner passasjerer på fly til utlandet i 2. kvartal, viser statistikken over lufttransport. Dette er 11 prosent flere enn i 2. kvartal 2016. På Bergen Flesland var det en passasjerøkning på 7 prosent.

Økningen på Oslo Gardermoen og Sandefjord Torp bør sees i sammenheng med nedleggelsen av Moss Rygge 29. oktober 2016.

Flere terminalpassasjerer

Sammenlignet med samme kvartal i fjor gikk antall terminalpassasjerer opp 2,1 prosent i 2. kvartal 2017 til 14,8 millioner passasjerer.

Det var størst passasjervekst i juni: 2,7 prosent. I april og mai var det en økning på 1,7 prosent.

På innenlandske flygninger var det 8,6 millioner terminalpassasjerer i 2. kvartal 2017. Det utgjør en oppgang på 1,2 prosent.

 

Figur 1. Flypassasjerer i Norge

Flypassasjerer på innenlandske avganger Flypassasjerer på utenlandske flygninger
3.kv. 2014 4.0 7.0
4.kv. 2014 4.1 4.9
1.kv. 2015 3.7 4.4
2.kv. 2015 4.2 6.0
3.kv. 2015 4.0 7.1
4.kv. 2015 4.0 5.0
1.kv. 2016 3.7 4.6
2.kv. 2016 4.3 5.9
3.kv. 2016 4.1 6.9
4.kv. 2016 4.0 5.1
1.kv. 2017 3.9 4.6
2.kv. 2017 4.3 6.1

Figur 2. Passasjerer på norske lufthavner

Flypassasjerer på innenlandske avganger Flypassasjerer på utenlandske avganger Terminalpassasjerer
3.kv. 2014 4.0 3.5 15.1
4.kv. 2014 4.1 2.5 13.0
1.kv. 2015 3.7 2.2 11.9
2.kv. 2015 4.2 3.0 14.5
3.kv. 2015 4.0 3.5 15.1
4.kv. 2015 4.0 2.5 13.0
1.kv. 2016 3.7 2.3 12.1
2.kv. 2016 4.3 3.0 14.5
3.kv. 2016 4.1 3.4 15.1
4.kv. 2016 4.0 2.5 13.1
1.kv. 2017 3.9 2.3 12.4
2.kv. 2017 4.3 3.1 14.8

Økning i godstransport

Det ble håndtert om lag 41 000 tonn gods på norske flyplasser i 2. kvartal 2017. Dette er en økning på 9 prosent fra 2. kvartal i fjor. 28 000 tonn ble transportert til og fra utlandet. Det innebærer en oppgang på 22 prosent. I samme periode ble det transportert 16 prosent mindre gods på innenlandske flygninger.

Kontakt