65 prosent færre flypassasjerer i 3. kvartal

Publisert:

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 65 prosent i 3. kvartal 2020 sammenlignet med 3. kvartal 2019. Sammenlignet med kvartalet før var imidlertid passasjertallet mer enn doblet.

Samlet sett gikk antall passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner ned fra 16,1 millioner i 3. kvartal 2019 til 5,7 millioner passasjerer i 3. kvartal 2020, viser tall fra statistikken Lufttransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reiseaktivitet som følge av koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1.kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2.kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3.kv. 2015 8.1 7.1 15.1
4.kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1.kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2.kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3.kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4.kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1.kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2.kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3.kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4.kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1.kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2.kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3.kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4.kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1.kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2.kv. 2019 8.5 6.5 15.1
3.kv. 2019 8.5 7.6 16.1
4.kv. 2019 8.4 5.5 13.8
1.kv. 2020 6.4 3.9 10.4
2.kv. 2020 2.1 0.2 2.3
3.kv 2020 4.7 1.0 5.7

Passasjernedgangen var også dette kvartalet større for utenlandsflygninger enn innlandsflygninger. Mens antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet gikk ned med 87 prosent til 1,0 millioner i 3. kvartal 2020, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 45 prosent til 4,7 millioner.

Økning fra kvartalet før

Aktiviteten ved norske flyplasser tok seg imidlertid betydelig opp i 3. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Mens antall passasjer om bord ved avgang og ankomst kun var 2,3 millioner i 2. kvartal 2020, lå antallet altså nesten 150 prosent høyere i 3. kvartal.

Økningen var markert både for utenlands- og innlandsflygninger. Mens antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på innlandsflygningene økte fra 2,1 til 4,7 millioner fra 2. til 3. kvartal 2020, økte passasjertallet på utenlandsflygningene fra 200 000 til like over 1 million.

Mindre nedgang i godstransporten

Det var i overkant av 51 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 3. kvartal 2020, en nedgang på 3 prosent fra 3. kvartal 2019. Noe over 81 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Nedgangen i flyfrakt av gods ble redusert fra 14,5 prosent i juli til 11,4 prosent i august sammenlignet med samme måned året før. I september økte flyfrakten av gods med 20,5 prosent sammenlignet med september 2019.

Kontakt