Kraftig nedgang i flypassasjerer i mars

Publisert:

Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 55 prosent i mars som følge av tiltak som ble innført etter koronautbruddet.

Samlet sett gikk antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner ned med 20 prosent til 10,4 millioner i 1. kvartal 2020, viser tall fra statistikken Lufttransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reiseaktivitet etter at koronatiltak som reiserestriksjoner og karanteneplikt ble innført i midten av mars.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1.kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2.kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3.kv. 2015 8.1 7.1 15.1
4.kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1.kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2.kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3.kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4.kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1.kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2.kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3.kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4.kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1.kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2.kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3.kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4.kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1.kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2.kv. 2019 8.5 6.5 15.1
3.kv. 2019 8.5 7.6 16.1
4.kv. 2019 8.4 5.5 13.8
1.kv. 2020 6.4 3.9 10.4

Nedgangen fra samme kvartal året før var omtrent likt fordelt mellom utenlands- og innenlandsflygninger. Mens antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet gikk ned med 20,5 prosent til 3,9 millioner i 1. kvartal 2020, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 19,6 prosent til 6,4 millioner.

Større nedgang utenlands i mars

Månedstallene for flypassasjerer viser en økning på 0,9 prosent både i januar og februar 2020 sammenlignet med samme måned året før. For mars 2020 sett under ett ble imidlertid tallet på flypassasjer mer enn halvert sammenlignet med mars 2019, som følge av den sterke nedgangen i antall flyreiser i siste halvdel av måneden.

Nedgangen i mars 2020 var relativt sett noe større for utenlandspassasjerer enn for innenlandspassasjerer. Mens antall passasjer på utenlandsflygningene gikk ned med 58,4 prosent sammenlignet med mars 2019, ble antall passasjerer på innenlandsflygningene redusert med 53,7 prosent.

Også nedgang i godstransporten

Det var i overkant av 49 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2020, en nedgang på 10 prosent fra 1. kvartal 2019. Noe over 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Nedgangen i flyfrakt av gods i mars 2020 var på 17 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Kontakt