Fortsatt nedtur for sjøfart i 2016

Publisert:

Sjøfartsnæringene omsatte for 152,6 milliarder kroner i 2016 – et fall på hele 8 prosent fra året før. Antall sysselsatte sank med 3 prosent til 24 250.

Figur 1

Figur Transport og lagring, 2016*. Klikk på bildet for størreversjon.

Svake markeder på grunn av volatile oljepriser, overkapasitet av skip og redusert aktivitet, har skapt pressede og svingende rater. Dette har rammet foretakene innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods» hardt i 2016, og omsetningen gikk ned med hele 10 prosent til 136,7 milliarder kroner. Antall sysselsatte i næringshovedgruppen falt også med nær 10 prosent, til 14 050 i 2016.

Lav vekst for godstransport på vei

Næringshovedgruppen «godstransport på vei, herunder flyttetransport» økte omsetningen til 48,3 milliarder kroner i 2016, mot 47,6 milliarder i året før. Antall sysselsatte var 32 150 – omtrent uendret fra 2015, mens antall foretak gikk ned med 3 prosent, til 8 370 i 2016.

Nedgang for transport og lagring

Omsetningen for hele næringshovedområdet var på totalt 387 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer en reduksjon på 4,8 prosent fra 2015. Tallet på sysselsatte gikk ned med 2,1 prosent, til 154 730 i 2016. Antall foretak falt også med nesten 2 prosent, til 20 760 i 2016.