Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn

Publisert:

For ti år siden hadde over 40 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nesten halvert, mens det blir stadig flere utenlandske statsborgere.

1. juli 2020 var det registrert 2 884 bosatte på Svalbard, 2 417 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 455 i Barentsburg og 12 i Hornsund. Dette er en nedgang på 55 siden 1. januar, som hovedsakelig skyldes en nedgang på 46 i Barentsburg, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard

Folketallet i Longyearbyen og Ny-Ålesund sank med 11 siden 1. januar, men er likevel det nest høyeste som er registrert på noe tidspunkt i de to bosettingene samlet.

Antallet nordlendinger fortsetter imidlertid å synke. I 2009 var andelen nordlendinger 41 prosent, mens den nå er nede i 21 prosent. Andelen fra Sør-Norge har holdt seg på mellom 46 og 48 prosent hele perioden, mens antall og andel utlendinger øker. Nordlendinger byttes altså ut med utlendinger.

Figur 1. Bosatte I Longyearbyen og Ny-Ålesund etter bakgrunn. 1. juli 2008 til 1. juli 2020

2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 2011H1 2011H2 2012H1 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2018H1 2019H2
Nord-Norge 848 791 787 743 750 754 771 739 733 699 689 683 655 617 586 563 569 546 543 529 546 536 502
Sør-Norge 970 953 960 952 991 984 1017 1009 1012 963 972 1009 990 997 1009 1002 1002 1009 1043 1052 1126 1161 1155
Utlandet 322 308 324 322 363 377 407 410 450 438 457 493 544 538 567 580 639 659 724 677 707 731 760

Nesten halvparten av de som bor på Svalbard, er utlendinger

Noen av dem med bakgrunn fra Fastlands-Norge er imidlertid utenlandske statsborgere. I Longyearbyen og Ny-Ålesund er nesten 37 prosent utenlandske statsborgere. Og alt i alt er 47 prosent av Svalbards innbyggere – inkludert Barentsburg – utenlandske statsborgere.

Vi må tilbake til slutten av 90-tallet, da Barentsburg hadde to-tre ganger så mange innbyggere som nå, for å finne en høyere andel utenlandske statsborgere.

Figur 2. Bosatte på Svalbard etter statsborgerskap. 1. januar 2019 til 1. juli 2020

2019H1 2019H2 2020H1 2020H2
Norge 1459 1531 1567 1534
Norden utenom Norge 223 224 202 201
Vest-Europa ellers 128 150 164 185
Øst-Europa 146 159 167 174
Afrika og Asia 239 249 262 262
Amerika og Oseania 63 66 66 61
Statsborgere bosatt i Barentsburg og Hornsund 468 547 511 467

I løpet av siste halvannet år har det blitt færre statsborgere fra andre nordiske land i Longyearbyen og Ny-Ålesund, mens det har blitt flere statsborgere fra Europa ellers.

Kontakt