Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter

Publisert:

Statens utgifter på Svalbard økte med 10 prosent fra 2018 til 2019. Utgiftene på øygruppen er nær seks ganger så høye som inntektene.

Nye tall fra statistikken om offentlig sektor på Svalbard viser at statens utgifter var på 1 582 millioner kroner i 2019, som er en økning på 143 millioner fra 2018. Inntektene hadde i samme periode en økning på 21 millioner.

Over den siste femårsperioden har utgiftene til øygruppen økt med 80 prosent. De samlede inntektene har til sammenligning hatt en økning på 12 prosent.

Figur 1. Utvikling i utgifts- og inntektsnivået på Svalbard

Utgifter Inntekter Underskudd
2015 875.22 247.61 627.6
2016 940.98 254.06 686.92
2017 1062.8 275.16 787.67
2018 1438.9 255.65 1183.3
2019 1582.4 276.95 1305.5

Det er ventet at underskuddet på svalbardbudsjettet skal øke ytterligere i 2020.

Opprydningsarbeidet etter avviklingen av gruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell har vært en prioritert oppgave i 2019 og blir det òg fremover. I 2019 var utgiftsposten til dette formålet på 330 millioner, som tilsvarer 21 prosent av de totale utgiftene.

Fremdeles mange sysselsatte i offentlig sektor

Figur 2. Sysselsatte på Svalbard etter sektor, 4. kvartal 2019. Prosent

Svalbard
Statsforvaltningen 15.8 % 15.8
Kommuner 15.4 % 15.4
Statlig eide foretak/forretningsdrift 18.6 % 18.6
Privat sektor 50.2 % 50.2

Figur 3. Sysselsatte på landsbasis etter sektor, 4. kvartal 2019. Prosent

Landsbasis
Statsforvaltningen 11., % 11.0
Kommuner 18.0 % 18.0
Statlig eide foretak/forretningsdrift 2.7 % 2.7
Privat sektor 65.4 % 65.4
(Fylkes)kommunalt eide foretak/forretningsdrift 1.3 % 1.3
Fylkeskommuner 1.6 % 1.6

Den største ulikheten mellom Svalbard og landet for øvrig ligger, i likhet med tidligere år, i statlig forretningsvirksomhet. På Svalbard arbeider 18,6 prosent av arbeidsstyrken innen statlig forretningsvirksomhet. På landsbasis utgjør denne andelen 2,7 prosent. Forskjellen var imidlertid enda større tidligere, eksempelvis sto statlig forretningsvirksomhet for hele 31 prosent i 2014. Med avvikling av gruvedrift og etterhvert ferdigstillelse av oppryddingsarbeider forventes andel av sysselsatte innen statlig forretningsvirksomhet å nærme seg andelen for landet for øvrig.

Kontakt