Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

  Forenklede forelegg for veitrafikk- og tollovertredelser økte med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den nedadgående trenden fortsatte imidlertid for vanlige forelegg og straffede for blant annet tyveri og narkotikalovbrudd.

  Artikkel
 • Folk deltar mer politisk

  Eldre personer skriver stadig flere politiske innlegg på internett, yngre personer går mer i demonstrasjoner, og personer med høy utdannelse er mer politisk aktive enn dem med lavere utdannelse.

  Artikkel
 • Barnevernet samarbeider mest med kommunenes krisesentertilbud

  I 2019 var det om lag 69 000 overnattingsdøgn for voksne som kommunene benyttet seg av på landets krisesentre. Av kommunenes øvrige tilbud av helse-, omsorg- og velferdstjenester samarbeidet kommunenes krisesentertilbud mest med barnevernstjenesten.

  Artikkel
 • Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 100 lovbrudd i 2019. Dette medførte 143 400 siktelser mot 69 350 forskjellige gjerningspersoner. Blant disse er det 2 928 barn som har begått lovbrudd før de fylte 15 år, som er 52 pros...

  Artikkel
 • Skigåing har blitt mindre populært

  Langt færre nordmenn oppgir at de går på ski nå enn for ti år siden. Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse. Samtidig er det flere som går fotturer i skog og mark og bader utendørs.

  Artikkel
 • Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

  Notater 2020/32

  SSB har i samarbeid med NIM gått igjennom et omfattende utvalg av statistikker, analyser og data som kan tenkes å belyse de ulike menneskerettstemaene.

  Publikasjon
 • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

  Pensjonister og yrkesaktive er mest fornøyd med egen livskvalitet, mens arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en helt ny undersøkelse som for første gang har sett på hvor god livskvalitet nordmenn har.

  Artikkel
 • Livskvalitet i Norge 2020

  Rapporter 2020/35

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet m...

  Publikasjon
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

  Notater 2020/31

  Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020.

  Publikasjon
 • Flere og mer tidkrevende familievernsaker

  Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene er også av lengre varighet enn før. Stadig flere eksterne meklinger gjennomføres av advokater.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

  Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

  Artikkel
 • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

  Notater 2020/29

  Publikasjon
 • System for persondata

  Notater 2020/28

  I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årgangene 2008 – 2019. SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å ko...

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon