Samfunnsspeilet

Samfunnsspeilet er tidsskriftet hvor Statistisk sentralbyrå publiserer aktuelle analyser og forskningsresultater om levekår og livsstil for en større leserkrets. Samfunnsspeilet gir informasjon om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn.

Samfunnsspeil-artiklene inngår i artikkelserie SSB-analyser.

Utgaver

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.

Redaksjon

Abonnement

Den trykte versjonen av Samfunnsspeilet opphørte i 2015. Den elektroniske utgaven er gratis.

Tegn abonnement på e-postvarsling og få beskjed når Samfunnsspeilet publiseres.