Samfunnsspeilet

Samfunnsspeilet er tidsskriftet hvor Statistisk sentralbyrå publiserer aktuelle analyser og forskningsresultater om levekår og livsstil for en større leserkrets. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, og gir løpende informasjon om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn.

Utgaver

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.

Utgivelsesplan 2014: 25. februar, 29. april, 17. juni, 14. oktober, 9. desember.

Redaksjon

Abonnement

Et årsabonnement koster kr 220,- for privatabonnenter og kr 330,- for institusjoner. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriftlig. E-post: salg-abonnement@ssb.no

Tegn abonnement på e-postvarsling og få beskjed når Samfunnsspeilet publiseres.