Barnevern2012

Innhald

Arkiv for Barnevern - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
2. juli 2020 2019 2019
3. juli 2019 2018 2018
29. juni 2018 2017 2017
4. juli 2017 2016 2016
1. juli 2016 2015 Stadig fleire barn med omsorgstiltak
9. juli 2015 2014 Auke i barn under omsorg av barnevernet
15. desember 2014 2013 Talet på barn med tiltak frå barnevernet stabiliserer seg
26. juni 2013 2012 Fleire barn under omsorg
27. juni 2012 2011 Fleire tilsette og fleire barn i barnevernet
27. juni 2011 2010 Stadig fleire barn får hjelp frå barnevernet
6. juli 2010 2009 Auke i talet på barnevernsbarn
6. juli 2009 2008 Fleire undersøkingar i barnevernet
17. september 2008 2007 11 700 nye barn med barnevernstiltak i 2007
5. september 2007 2006 Fleire ungdommar mottok tiltak
29. august 2006 2005 39 200 barn med tiltak siste år

For tidlegare publiseringer sjå også: Barnevernsundersøkingar og Barnevernspersonell.