354843_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
354843
statistikk
2019-07-03T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
false

Barnevern2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201620172018
1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
Barn med barnevernstiltak i løpet av året54 62055 69755 623
Hjelpetiltak44 38645 52845 587
Omsorgstiltak10 23410 16910 036
 
Barn med barnevernstiltak per 31.12139 26039 61239 043
Hjelpetiltak30 18030 57930 175
Omsorgstiltak9 0809 0338 868
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember15 86515 62615 140
Hjelpetiltak6 7856 5936 272
Omsorgstiltak9 0809 0338 868
 
Meldingar i løpet av året58 25458 58057 013
 
Undersøkingar starta i løpet av året47 86548 73247 279
Undersøkingar avslutta i løpet av året46 62648 23548 194
 
Tilsette i alt5 787,36 004,66 153,4