315509_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
315509
statistikk
2018-06-29T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
false

Barnevern2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201520162017
1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
Barn med barnevernstiltak i løpet av året53 43954 62055 697
Hjelpetiltak43 37044 38645 528
Omsorgstiltak10 06910 23410 169
 
Barn med barnevernstiltak per 31.12136 81139 26039 612
Hjelpetiltak27 80330 18030 579
Omsorgstiltak9 0089 0809 033
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember14 91815 86515 626
Hjelpetiltak5 9956 7856 593
Omsorgstiltak8 9239 0809 033
 
Meldingar i løpet av året54 39658 25458 580
 
Undersøkingar starta i løpet av året43 68147 86548 732
Undersøkingar avslutta i løpet av året44 10146 62648 235
 
Tilsette i alt5 296,15 787,36 004,6