392263_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
392263
statistikk
2020-07-02T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
true

Barnevern2019

Innhald

Publisert:

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201720182019
Barn med barnevernstiltak i løpet av året55 69755 62354 592
Hjelpetiltak45 52845 58744 821
Omsorgstiltak10 16910 0369 771
 
Barn med barnevernstiltak per 31.1239 61239 04337 866
Hjelpetiltak30 57930 17529 266
Omsorgstiltak9 0338 8688 600
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember15 62615 14014 671
Hjelpetiltak6 5936 2726 071
Omsorgstiltak9 0338 8688 600
 
Meldingar i løpet av året58 58057 01357 988
 
Undersøkingar starta i løpet av året48 73247 27946 864
Undersøkingar avslutta i løpet av året48 23548 19446 946
 
Tilsette i alt6 004,66 153,46 243,4