272264_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
272264
statistikk
2017-07-04T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
false

Barnevern2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201420152016
1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
Tallene for 2014 er rettet 4. juli kl 10:30.
Barn med barnevernstiltak i løpet av året53 08853 43954 620
Hjelpetiltak43 47743 37044 386
Omsorgstiltak9 61110 06910 234
 
Barn med barnevernstiltak per 31.12137 12436 81139 260
Hjelpetiltak28 44327 80330 180
Omsorgstiltak8 6819 0089 080
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember15 865
Hjelpetiltak6 785
Omsorgstiltak9 080
 
Meldingar i løpet av året52 99654 39658 254
 
Undersøkingar starta i løpet av året41 92243 68147 865
Undersøkingar avslutta i løpet av året41 01644 10146 626
 
Tilsette i alt5 139,25 296,15 787,3