SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Høyere gasspriser ga økt handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
IKT i husholdningene 2020: Dokumentasjonsrapport Notater 2021/04 Teknologi og innovasjon
Fastlands-BNP falt 2,5 prosent i 2020 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svakere årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Hvor mange pendler til Norge for å arbeide? Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
71 prosent færre flypassasjerer i 4. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Økt investeringsaktivitet i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Strømpriser og avgiftskutt preger KPI i januar Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Auke i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Solid prisvekst i PPI ved årets start Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn
Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI Notater 2021/02 Priser og prisindekser
Taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene Notater 2021/03 Natur og miljø