Høyere gasspriser ga økt handelsoverskudd

Publisert:

I januar 2021 beløp eksporten av varer seg til 78,2 milliarder kroner, 2,5 prosent mer enn i samme måned i fjor. Økte inntekter fra naturgass sammen med redusert import ga det høyeste handelsoverskuddet siden desember 2019.

Verdien av importen var ifølge nye tall for utenrikshandel med varer 55,1 milliarder kroner i januar, en reduksjon på 10,1 prosent fra januar 2020. Nedgangen skyldes blant annet lavere innførsel av varer til utbygging av vindkraft, skip og raffinerte mineraloljeprodukter. Med en vareeksport på 78,2 milliarder kroner endte handelsoverskuddet på 23,1 milliarder kroner i januar, 54,4 prosent mer enn for 12 måneder siden.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 82.1 17.9
April 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Juni 2018 59.2 79.8 20.6
Juli 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mars 2019 66.8 85.3 18.5
April 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Juni 2019 60.0 66.1 6.1
Juli 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 76.3 14.9
Feb. 2020 58.4 73.7 15.3
Mars 2020 69.1 67.4 -1.7
April 2020 55.4 50.9 -4.5
Mai 2020 57.7 50.9 -6.8
Juni 2020 66.6 56.7 -9.9
Juli 2020 60.5 61.3 0.9
Aug. 2020 62.0 58.8 -3.2
Sep. 2020 68.9 59.3 -9.6
Okt. 2020 67.8 70.5 2.7
Nov. 2020 71.1 71.3 0.2
Des. 2020 63.9 76.0 12.1
Jan. 2021 55.1 78.2 23.1

Høyere oljeeksport i januar

Eksporten av råolje utgjorde 23,5 milliarder kroner i januar 2021, en økning på 1,6 prosent fra samme måned i fjor. Verdiøkningen skyldes et høyere eksportvolum. Det ble utført 48,7 millioner fat råolje, en oppgang på 16,1 prosent fra januar 2020. Gjennomsnittsprisen endte på 482 kroner fatet, 69 kroner mindre enn for 12 måneder siden. Oljeprisen var imidlertid den høyeste siden februar i fjor.

Kraftig økning i gassprisen

Naturgasseksporten økte med 64,2 prosent til 18,8 milliarder kroner i januar, noe som er den høyeste eksportverdien siden mars 2019. Oppgangen skyldes sterk økning i pris, men også noe høyere volum. Det ble utført 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i januar, 3,5 prosent mer enn i fjor.

Figur 2

Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2019 2020 2021
Jan. 44.1 35.4 42.5
Feb. 38.8 35.9
Mars 44.4 24.2
April 35.5 15.7
Mai 34.2 17.9
Juni 28.1 20.4
Juli 30.1 27.5
Aug. 28.4 25.4
Sep. 26.6 21.5
Okt. 34.3 31.0
Nov. 43.9 34.5
Des. 45.8 36.6

Nedgang i fastlandseksporten

Fastlandseksporten i januar var 12,6 prosent lavere enn for 12 måneder siden og endte på 35,6 milliarder kroner. Størst nedgang var det i eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter som falt 39,3 prosent sammenlignet med januar i fjor. Nedgangen forklares med lavere priser, men også redusert eksportvolum. Eksporten av flytende propan og butan ble redusert med 30,0 prosent til 1,1 milliarder kroner i januar.

Vi eksporterte fisk for 7,9 milliarder kroner i januar, en reduksjon på 16,2 prosent mot tilsvarende måned i 2020 og 9,1 prosent lavere enn i desember i fjor. En fallende pristrend for laks trekker ned eksportverdien i januar. Gjennomsnittsprisen på fersk hel laks endte på 49 kr/kg i januar mot 76 kr/kg i januar i fjor. Til tross for økt eksportvolum ga dette en verdinedgang på 30,0 prosent. Skreisesongen er i gang og vi utførte 445 tonn skrei i januar, en mer enn halvering fra 12 måneder siden. Eksporten påvirkes av koronarestriksjonene i Europa og at skreien i år har tatt seg god tid på sin vandring mot norskekysten.

Eksportverdien av elektrisk strøm endte på 1,1 milliarder kroner i januar. Dette utgjør en nesten femdobling fra januar i fjor og er den høyeste eksportverdien for elektrisk strøm målt noen sinne. Oppgangen skyldes både økte priser og at antall megawatt-timer gikk opp. Etter en periode med historisk lave priser i 2020 så vi i januar den høyeste prisen på to år. Prisøkningen kan blant annet tilskrives det kalde vinterværet i Europa i januar.

Figur 4. Fastlandseksport

2019 2020 2021
Jan. 42.6 40.8 35.6
Feb. 37.5 37.7
Mars 40.5 41.0
April 39.5 34.9
Mai 41.7 32.6
Juni 37.0 36.0
Juli 36.4 32.8
Aug. 37.1 33.0
Sep. 37.7 37.8
Okt. 42.1 39.5
Nov. 41.8 36.8
Des. 38.9 39.4

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Innførselen av roterende elektriske apparater ble redusert med 1,2 milliarder kroner i januar. Nedgangen skyldes at det ble innført vindmøller for 1,3 milliarder kroner i januar i fjor.
  • Importen av tobakk og tobakksvarer endte på 453 millioner kroner, som er 273 millioner høyere sammenlignet med januar i fjor. Det er snus som står for det meste av oppgangen.
  • Importen av personbiler endte på 4,1 milliarder kroner, en økning på 276 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor. Dette skyldes økt import av ladbare hybridbiler med en vekst på 469 millioner kroner.

Kontakt