Økt investeringsaktivitet i detaljhandelen

Publisert:

Investeringene i detaljhandelen økte med 23 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall.

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 4. kvartal 2020 økte med 23 prosent fra 3. kvartal. Økningen skyldes blant annet at det ble investert lite i nybygg og rehabilitering i 3. kvartal.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.2
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.7
4. kv. 2012 75.8 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.7 85.4
3. kv. 2013 75.3 77.1
4. kv. 2013 70.3 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.1 65.2
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.8 68.8
1. kv. 2015 71.3 74.2
2. kv. 2015 85.5 83.9
3. kv. 2015 86.5 83.5
4. kv. 2015 69.8 73.2
1. kv. 2016 71.1 72
2. kv. 2016 79.7 74.6
3. kv. 2016 67.8 74.4
4. kv. 2016 79.9 78.7
1. kv. 2017 82.8 78.8
2. kv. 2017 66.8 72.1
3. kv. 2017 74.2 72.4
4. kv. 2017 75.7 73.3
1. kv. 2018 66.1 70
2. kv. 2018 72.5 68.8
3. kv. 2018 69 73.2
4. kv. 2018 80.3 76.3
1. kv. 2019 73.2 74.3
2. kv. 2019 69.3 71.5
3. kv. 2019 78.7 71.2
4. kv. 2019 65.5 70.4
1. kv. 2020 79.3
2. kv. 2020 71.9
3. kv. 2020 64.2
4. kv. 2020 79.2

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 20 prosent mer i 4. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 29 prosent og nybygg og rehabilitering som steg med 17 prosent. Investeringer i biler og andre transportmidler falt med 28 prosent i samme periode. Av de totale investeringene i 4. kvartal 2020 utgjorde maskiner og inventar rett i overkant av to tredeler.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2020

Prosent
Maskiner og inventar 67
Biler og andre transportmidler 5
Nybygg og rehabilitering 28

Investeringene økte i 2020

For året som helhet økte investeringene med 4,4 prosent i 2020 sammenliknet med 2019, og det var investeringer i maskiner og inventar som utgjorde økningen. Investeringsaktiviteten i 2020 har dermed vært relativt høy til tross for koronasituasjonen som har preget norsk økonomi. Tilpasninger knyttet til smitteverntiltak som skillevegger, pleksiglass og berøringsfrie betalingsløsninger samt utvikling av netthandelsløsninger kan ha hatt en viss betydning for utviklingen i investeringene i detaljhandelen i 2020.

Svarprosent for 4. kvartal 2020

Tallene for 4. kvartal ble samlet inn i perioden 8. januar til 8. februar 2021. Svarprosenten var som normalt, og endte på 97 prosent.

Korreksjon i tallene for 2. og 3. kvartal

Ujustert indeks for 2. og 3. kvartal 2020 er revidert grunnet innarbeiding av ny informasjon fra en større aktør innen næringen «Butikkhandel med bredt vareutvalg». Dette medfører en nedjustering av indeksen for 2. og 3. kvartal. Revisjonen påvirker ujustert og sesongjustert indeks.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil kun være en fremskrevet verdi, og vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt