Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,1 prosent og KPI-JAE steg 2,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, blant annet som følge av salg på klær og møbler.

  Artikkel
 • Uendret KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra november, men steg med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. KPI-JAE steg 2,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Rekordhøge straumprisar drog opp årsveksten i KPI

  Veksten i konsumprisindeksen (KPI) enda på 2,7 prosent i 2018. Det var særleg høge straumprisar som bidrog til årsveksten. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning

  Nylig publiserte tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 46 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet i 2017. Dermed beholder Norge for tredje år på rad plassen bak Luxembourg, Irland og S...

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes f...

  Artikkel
 • KPI opp 3,1 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent i samme periode. Fra september til oktober 2018 gikk KPI ned 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.

  Artikkel
 • Uendret tolvmånedersvekst

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,4 prosent fra september 2017 til september 2018, mens KPI-JAE steg 1,9 prosent i samme periode. Fra august til september 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Strømprisene fremdeles høye

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,4 prosent fra august 2017 til august 2018, mens KPI-JAE steg 1,9 prosent i samme periode. Fra juli til august i år gikk KPI ned 0,4 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Høyere matvarepriser

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene.

  Artikkel
 • Strømprisene løftet KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode. Økningen har sammenheng med de høyere strømprisene. Fra mai til juni 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 pro...

  Artikkel
 • Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa

  Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2017 hadde 50 prosent høyere prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger enn gjennomsnittet av europeiske land.

  Artikkel
 • Økte priser på drivstoff

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,3 prosent fra mai 2017 til mai 2018, mens KPI-JAE steg 1,2 prosent i samme periode. Fra april til mai 2018 gikk KPI opp 0,1 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,2 prosent.

  Artikkel
 • KPI opp 2,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,4 prosent fra april 2017 til april 2018, mens KPI-JAE steg 1,3 prosent i samme periode. Fra mars til april 2018 gikk KPI opp 0,4 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Uendret tolvmånedersvekst i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra mars 2017 til mars 2018, mens KPI-JAE steg 1,2 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2018 gikk KPI opp 0,3 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,2 prosent.

  Artikkel
 • KPI opp 2,2 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2018 gikk KPI opp 0,9 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,8 prosent.

  Artikkel