KPI opp 3,1 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent i samme periode. Fra september til oktober 2018 gikk KPI ned 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,1 prosent i oktober. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som var 30,3 prosent høyere i oktober i år mot oktober i fjor. Videre bidro også prisene på drivstoff og smøremidler samt biler til tolvmånedersendringen. Prisene på flyreiser dempet veksten i KPI siste tolv måneder.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6

Hovedårsakene til nedgangen i tolvmånedersveksten fra 3,4 prosent i september til 3,1 prosent i oktober var prisutviklingen på flybilletter, matvarer og elektrisitet. Prisene på flybilletter steg 1,5 prosent fra september til oktober i år, mens de gikk opp 16,9 prosent i samme periode i 2017. Samtidig viste prisene på matvarer og strøm en svakere prisutvikling i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 1,6 prosent i oktober, ned 0,3 prosentpoeng fra september.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2017 – Oktober 2018

Oktober 2017 – oktober 2018
Andre varer og tjenester 1
Hotell- og restauranttjenester 3.4
Utdanning 6.5
Kultur og fritid 3.4
Post- og teletjenester 0.9
Transport 3.7
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.1
Bolig, lys og brensel 5.7
Klær og skotøy -2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.3
Totalindeks KPI - JAE 1.6
Totalindeks KPI 3.1

Månedsendring: Prisnedgang på strøm

Fra september til oktober gikk KPI ned 0,2 prosent. Nedgang i strømprisene bidro mest til månedsendringen i KPI. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 3,8 prosent fra september til oktober, men ligger fortsatt på et høyt nivå.

Videre bidro også en nedgang i matvareprisene til månedsendringen, mens en prisoppgang på klær og skotøy bidro til å dempe prisnedgangen i KPI i oktober.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

September 2018 - oktober 2018 September 2017 - oktober 2017
Andre varer og tjenester 0 0.5
Hotell- og restauranttjenester 0 0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.1 -0.4
Post- og teletjenester 0.1 0.2
Transport 0.3 0.1
Helsepleie 0.1 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.5 0.6
Bolig, lys og brensel -0.6 -0.2
Klær og skotøy 1.5 -0.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8 0.3
Totalindeks KPI - JAE 0 0.3
Totalindeks KPI -0.2 0.1