Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,1 prosent og KPI-JAE steg 2,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, blant annet som følge av salg på klær og møbler.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1

Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,7 prosent.

– Januarsalg på spesielt klær, men også skotøy, bidro mest til nedgangen i KPI, og prisene på klær gikk ned 12,3 prosent fra desember til januar, forklarer rådgiver i SSB Kristian H. Myklatun.

– Videre bidro også januarsalg på møbler, og konsumgruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk samlet ned 10,9 prosent fra desember til januar, påpeker Myklatun.

Kraftprisene fortsatte å klatre oppover i januar, og bidro til å dempe nedgangen i KPI. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 3,7 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Desember 2018 - januar 2019 Desember 2017 - januar 2018
Andre varer og tjenester 0.7 1
Hotell- og restauranttjenester 0.4 0.3
Utdanning 0 1.6
Kultur og fritid 0 -0.6
Post- og teletjenester 0.3 -0.1
Transport 0.1 0.2
Helsepleie -0.5 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -3.8 -2
Bolig, lys og brensel 0.9 0.8
Klær og skotøy -11.5 -12
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1 1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.4 2.6
Totalindeks KPI - JAE -0.7 -0.8
Totalindeks KPI -0.5 -0.1

Tolvmånedersendring: KPI opp 3,1 prosent siste tolv måneder

Fra januar 2018 til januar 2019 gikk KPI opp 3,1 prosent. Den viktigste bidragsyteren er fortsatt de høye elektrisitetsprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 30,4 prosent høyere i januar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var også den viktigste bidragsyteren til årsveksten i KPI i 2018.

Tolvmånedersveksten falt 0,4 prosentpoeng fra desember 2018 til januar 2019. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som gikk opp 0,4 prosent fra desember 2018 til januar 2019 mot 2,6 prosent fra desember 2017 til januar 2018.

– Dette må ses i sammenheng med endring i avgifter fra nyttår av, både i år og fjor. I fjor var det en økning i sjokolade- og sukkervareavgiften samt i avgiften på alkoholfrie drikkevarer, mens det i år var en reduksjon i sjokolade og sukkervareavgiften fra nyttår, sier Myklatun.

Prisutviklingen på drivstoff og smøremidler bidro også til redusert tolvmånedersvekst.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i januar, uendret fra desember.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Januar 2018 - Januar 2019

Januar 2018 - januar 2019
Andre varer og tjenester 1.3
Hotell- og restauranttjenester 3.3
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 3.9
Post- og teletjenester 1.1
Transport 3.4
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.4
Bolig, lys og brensel 5.9
Klær og skotøy -1.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.2
Totalindeks KPI - JAE 2.1
Totalindeks KPI 3.1

Nytt vekt- og varegrunnlag

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. Utvalget av varer og tjenester som inngår i KPI blir også oppdatert i januar hvert år. En oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen kan ses i Tabell 4 på statistikkens hovedside.