KPI opp 2,4 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,4 prosent fra april 2017 til april 2018, mens KPI-JAE steg 1,3 prosent i samme periode. Fra mars til april 2018 gikk KPI opp 0,4 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,5 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3

Fra mars til april steg KPI med 0,4 prosent. Økte priser på klær og skotøy bidro mest til månedsendringen i KPI, med en samlet oppgang på 2,1 prosent, viser KPI-tallene. Videre ble det registrert prisoppgang på tjenester knyttet til reise, ferie og overnatting, noe som også bidro til oppgang i konsumprisene i april.

Strømprisene bidro på sin side til å dempe oppgangen i KPI. Etter mange måneder med prisoppgang, til et historisk høyt nivå i mars, falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie 3,6 prosent fra mars til april.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mars 2018 -april 2018 Mars 2017 -april 2017
Andre varer og tjenester 0 0.5
Hotell- og restauranttjenester 1.4 0.5
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.8 1.4
Post- og teletjenester 0.5 -1
Transport 0.7 1.1
Helsepleie -0.2 -0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.4 -0.2
Bolig, lys og brensel -0.5 0
Klær og skotøy 2.1 1.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.2 -2.1
Totalindeks KPI - JAE 0.5 0.3
Totalindeks KPI 0.4 0.2

Strømpriser fortsatt viktig bidragsyter til tolvmånedersvekst

KPI steg 2,4 prosent fra april 2017 til april 2018. I flere måneder har strømprisene bidratt til tolvmånedersveksten i KPI. Dette var også tilfellet i april, til tross for at prisene gikk ned på månedsbasis. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 19 prosent høyere i april i år enn i samme periode i fjor. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) har steget 1,9 prosent de siste tolv månedene. Videre bidro også prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer samt drivstoff og smøremidler til tolvmånedersveksten i KPI.

Prisene på klær og skotøy samt passasjertransport med fly bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI, med priser som var henholdsvis 5,3 og 8,4 prosent lavere i april i år enn i samme periode i fjor.

Oppgang i tolvmånedersvekst

Fra mars til april gikk tolvmånedersveksten i KPI opp fra 2,2 til 2,4 prosent. Den viktigste årsaken til oppgangen var prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste en tilnærmet nullendring fra mars til april i år mot en klar nedgang på samme tid i fjor. Dette må sees i sammenheng med tilbudsaktivitet tilknyttet påsken, som falt i ulike måneder i år og i fjor. Videre bidro prisene på drivstoff og smøremidler i samme retning. Veksttakten i KPI fra mars til april ble dempet av prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie, hvor prisene hadde en større nedgang i år enn i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE gikk fra 1,2 prosent i mars til 1,3 prosent i april.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2017 – april 2018

April 2017 – april 2018
Andre varer og tjenester 1.3
Hotell- og restauranttjenester 2.5
Utdanning 6
Kultur og fritid 1.9
Post- og teletjenester 2
Transport 3
Helsepleie 1.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.8
Bolig, lys og brensel 4
Klær og skotøy -5.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.9
Totalindeks KPI - JAE 1.3
Totalindeks KPI 2.4