Uendret tolvmånedersvekst

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,4 prosent fra september 2017 til september 2018, mens KPI-JAE steg 1,9 prosent i samme periode. Fra august til september 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,5 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9

Tolvmånedersendringen i KPI forble på 3,4 prosent i september, slik som i august. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som var 31,9 prosent høyere i september i år mot september i fjor.

Videre bidro også prisene på matvarer samt drift av personlige transportmidler til tolvmånedersendringen, med prisoppganger på henholdsvis 3,4 og 5,6 prosent siste tolv måneder. Prisene på klær, som var 3 prosent lavere i september i år mot september i fjor, dempet veksten i KPI siste tolv måneder.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 1,9 prosent i september, uendret fra august.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

August 2018 - september 2018 August 2017 - september 2017
Andre varer og tjenester -0.1 -0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.1 -0.2
Utdanning 4.8 4.3
Kultur og fritid 0.5 0.1
Post- og teletjenester 0 -0.2
Transport 0 0.3
Helsepleie -0.2 -0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.6 0.4
Bolig, lys og brensel 0.2 0.6
Klær og skotøy 5.2 10.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 -0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.4 -0.6
Totalindeks KPI - JAE 0.5 0.5
Totalindeks KPI 0.6 0.6

Månedsendring: Prisoppgang på klær

Fra august til september gikk KPI opp med 0,6 prosent. Prisene på klær, som har gått opp to måneder på rad, bidro mest til månedsendringen i KPI fra august til september. Prisene på klær gikk opp 5,9 prosent sist måned, og er omtrent tilbake på samme nivå som i mai. Prisoppgangen er vanlig for perioden og kan ses i sammenheng med avslutning av sommersalget, samt inntog av høst- og vintervarer.

Videre bidro også prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler til månedsendringen, med en samlet prisoppgang for gruppen på 6,7 prosent i september etter tilbudsaktivitet i august.

En mindre prisnedgang på mat bidro til å dempe oppgangen i KPI i september.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. September 2017 – September 2018

September 2017 – september 2018
Andre varer og tjenester 1.4
Hotell- og restauranttjenester 3.5
Utdanning 6.5
Kultur og fritid 3.1
Post- og teletjenester 1
Transport 3.5
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.2
Bolig, lys og brensel 6.1
Klær og skotøy -3.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.4
Totalindeks KPI - JAE 1.9
Totalindeks KPI 3.4