Uendret tolvmånedersvekst i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra mars 2017 til mars 2018, mens KPI-JAE steg 1,2 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2018 gikk KPI opp 0,3 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,2 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2

Fra februar til mars 2018 steg konsumprisindeksen 0,3 prosent, viser de ferskeste KPI-tallene. Økte priser på klær og elektrisitet bidro mest til månedsveksten. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 4,7 prosent i mars. Dette er den største marsendringen for denne indeksen siden 2010. Det var først og fremst strømprisen som trakk prisveksten opp i mars.

Strømprisene har vist en stigende trend de siste årene, og i mars lå prisene på elektrisitet inkludert nettleie nesten 90 prosent over bunnivået i juli 2015.

Påsketilbud på matvarer og en prisnedgang på flyreiser bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Høyere priser på elektrisitet siste tolv måneder

KPI steg 2,2 prosent fra mars 2017 til mars 2018. Det var særlig strømprisene som bidro til oppgangen. Elektrisitet inkludert nettleie steg 22,5 prosent i denne perioden. Holdes elektrisitet utenfor, ville KPI ha steget 1,4 prosent siste tolv måneder (KPI-JEL).

En nedgang i klesprisene bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Februar 2018 -mars 2018 Februar 2017 - mars 2017
Andre varer og tjenester 0.1 0.6
Hotell- og restauranttjenester -0.6 -0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.3 -0.8
Post- og teletjenester 0 -0.2
Transport -0.1 0.3
Helsepleie 0.2 0.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.3 0.4
Bolig, lys og brensel 0.9 0
Klær og skotøy 7.5 7.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.8 -0.4
Totalindeks KPI - JAE 0.2 0.4
Totalindeks KPI 0.3 0.3

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,2 prosent. En årsak til differansen mellom KPI og KPI-JAE denne måneden er oppgangen i strømprisene, som altså drar KPI opp, men som er tatt ut i KPI-JAE.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mars 2017 – mars 2018

Mars 2017 – mars 2018
Andre varer og tjenester 1.8
Hotell- og restauranttjenester 1.6
Utdanning 6
Kultur og fritid 2.5
Post- og teletjenester 0.5
Transport 3.3
Helsepleie 0.9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.9
Bolig, lys og brensel 4.6
Klær og skotøy -5.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.6
Totalindeks KPI - JAE 1.2
Totalindeks KPI 2.2