Strømprisene løftet KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode. Økningen har sammenheng med de høyere strømprisene. Fra mai til juni 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1

Fra mai til juni steg KPI 0,6 prosent. En solid oppgang i strømprisene bidro mest til økningen i konsumprisene samlet. Etter to måneder med prisnedgang, som ifølge NVE kan sees i sammenheng med høyere temperaturer, rask snøsmelting og mye tilsig i vannmagasinene, ser vi i juni effekten av mindre snø igjen i fjellene og lite nedbør. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 9,9 prosent i juni, til nytt historisk høyt nivå. Siden juli 2015, da strømprisene var på sitt laveste nivå, har prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med rundt 90 prosent.

Også prisoppgang på flyreiser, spesielt flyvninger ut av landet, og selskapsreiser bidro til økning i KPI i juni.  Prisene på flybilletter samlet økte 17,5 prosent sist måned.

Videre ser vi at sommersalg på klær og sko har startet, og dette bidro, sammen med lavere priser på drivstoff, til å dempe oppgangen i KPI sist måned.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mai 2018 - juni 2018 Mai 2017 - juni 2017
Andre varer og tjenester 0.1 0.3
Hotell- og restauranttjenester 0.8 0.6
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 1.1 0.9
Post- og teletjenester 0.4 1.2
Transport 1.1 2.2
Helsepleie -0.1 -0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.9 -2.2
Bolig, lys og brensel 1.6 -0.4
Klær og skotøy -1.8 -1.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.1 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.5 1.2
Totalindeks KPI - JAE 0.4 0.5
Totalindeks KPI 0.6 0.4

Dyrere strøm siste 12 måneder

KPI steg 2,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018, og høyere strømpriser var den viktigste årsaken til dette. Strømprisene har økt kraftig det siste året, og prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 30,7 prosent høyere i juni i år enn i samme måned i fjor. Holdes elektrisitet utenfor KPI, KPI-JEL, ville konsumprisene steget 1,6 prosent siste tolv måneder. Videre bidro prisene på drivstoff og smøremidler til tolvmånedersveksten i KPI med en økning på 8,3 prosent fra juni i fjor til juni i år.

I motsatt retning trakk prisene på klær og skotøy samt flytakster, hvor prisene har falt henholdsvis 3,8 og 3,9 prosent i samme periode.

Oppgang i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 2,3 prosent i mai til 2,6 prosent i juni. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en oppgang på 9,9 prosent fra mai til juni i år, mens det for tilsvarende periode i fjor ble målt en prisnedgang på 3,6 prosent.

Prisutviklingen på matvarer samt drivstoff og smøremidler bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE  var 1,1 prosent i juni, ned 0,1 prosentpoeng fra mai.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2017 – juni 2018

Juni 2017 – juni 2018
Andre varer og tjenester 1.3
Hotell- og restauranttjenester 2.9
Utdanning 6
Kultur og fritid 1.9
Post- og teletjenester 1.5
Transport 3.4
Helsepleie 1.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.5
Bolig, lys og brensel 5.6
Klær og skotøy -3.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.4
Totalindeks KPI - JAE 1.1
Totalindeks KPI 2.6