Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa

Publisert:

Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2017 hadde 50 prosent høyere prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger enn gjennomsnittet av europeiske land.

Kun Luxemburg, Irland og Sveits hadde et høyere resultat enn Norge. Tallene er midlertidige og de endelige resultatene for 2017 publiseres i desember i år. Se Eurostats nettside for mer utfyllende opplysninger.