Høyere matvarepriser

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4

Fra juni til juli steg SSBs konsumprisindeks 0,7 prosent. Hovedårsaken var en 3,8 prosents økning i matvareprisene. Nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli, og det var særlig økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt som bidro. Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode.

Den kraftige månedsendringen for matvareprisene må sees i sammenheng med relativt beskjedne prisøkninger på matvarer målt i etterkant av påsken. Etter påsketilbudene i mars og frem til og med juni steg matvareprisene med knapt 1 prosent. Samtidig er også 1. juli tidspunktet da målprisendringene på jordbruksvarer fremforhandlet i jordbruksoppgjørene trer i kraft.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie fortsatte å stige i juli, med 6,2 prosent, og bidro dermed også til økning i KPI i juli.

Sommersalget på klær og skotøy utgjorde det viktigste bidraget til å dempe oppgangen i KPI sist måned.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juni 2018 - juli 2018 Juni 2017 - juli 2017
Andre varer og tjenester 0.1 0.2
Hotell- og restauranttjenester -0.2 -0.3
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.2 -0.1
Post- og teletjenester 0.1 0
Transport 1.4 1.1
Helsepleie 0.9 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.3 0.4
Bolig, lys og brensel 1.1 0.3
Klær og skotøy -6.8 -7.9
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.7 0.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.6 2.7
Totalindeks KPI - JAE 0.6 0.3
Totalindeks KPI 0.7 0.3

Tolvmånedersendring: høyere priser på energivarer

KPI steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, og høyere strøm- og drivstoffpriser var den viktigste årsaken til dette. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 37,0 prosent, mens drivstoffprisene steg 9,8 prosent. Holdes energivarene utenfor KPI, KPI-JE, ville konsumprisene steget med 1,7 prosent siste tolv måneder.

I motsatt retning trakk prisene på klær og skotøy samt flytakster, hvor prisene har falt henholdsvis 2,6 og 4,2 prosent i samme periode.

Endring i tolvmånedersvekst: Strømprisene økte veksttakten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 2,6 prosent i juni til 3,0 prosent i juli. Endringen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en oppgang på 6,2 prosent fra juni til juli i år, mens månedsendringen for samme periode i fjor kun var 1,3 prosent.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,4 prosent i juli, opp 0,3 prosentpoeng fra juni. Prisutviklingen på matvarer og klær bidro til endringen i tolvmånedersveksten for både KPI og KPI-JAE. Prisene på matvarer økte 3,8 prosent fra juni til juli 2018, mens de økte 2,7 prosent i tilsvarende periode året før. Prisene på klær hadde en kraftigere nedgang fra juni til juli i fjor enn i samme periode i år.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2017 – july 2018

Juli 2017 – juli 2018
Andre varer og tjenester 1.2
Hotell- og restauranttjenester 3
Utdanning 6
Kultur og fritid 2.2
Post- og teletjenester 1.6
Transport 3.6
Helsepleie 2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.5
Bolig, lys og brensel 6.4
Klær og skotøy -2.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.3
Totalindeks KPI - JAE 1.4
Totalindeks KPI 3.0