Strømpriser preget KPI i november

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.

Strømprisene bidro igjen mest til tolvmånedersendringen i KPI, som endte på 3,5 prosent i november. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 26,8 prosent høyere i november i år enn i november i fjor. Videre bidro prisene på matvarer, med en prisøkning på 4,2 prosent i samme periode.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2

Strømprisene har vært mye omtalt i KPI gjennom 2018. Mer omtale av prisene i høst se SSBs statistikk om elektrisitetspriser.

Prisene på klær og skotøy dempet oppgangen i KPI, med priser som var 2,6 prosent lavere i november i år mot tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersendring opp 0,4 prosentpoeng

Tolvmånedersendringen i KPI gikk opp fra 3,1 prosent i oktober til 3,5 prosent i november. Den viktigste årsaken til oppgangen på 0,4 prosentpoeng var prisutviklingen på flybilletter. Prisene på flybilletter hadde en beskjeden nedgang på 0,7 prosent fra oktober til november i år, mot en kraftigere nedgang på 26,7 prosent fra oktober til november i fjor. Videre bidro også prisutviklingen på matvarer til oppgangen i tolvmånedersveksten.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 2,2 prosent i november, opp 0,6 prosentpoeng fra oktober.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2017 - November 2018

November 2017 - november 2018
Andre varer og tjenester 1.4
Hotell- og restauranttjenester 3
Utdanning 6.5
Kultur og fritid 3
Post- og teletjenester 0.9
Transport 4.8
Helsepleie 2.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.6
Bolig, lys og brensel 5.3
Klær og skotøy -2.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4.3
Totalindeks KPI - JAE 2.2
Totalindeks KPI 3.5

Månedsendring: Prisoppgang på matvarer i november

KPI steg 0,5 prosent fra oktober til november, og oppgang i strømprisene var også den viktigste bidragsyteren på månedsbasis. I tillegg ble det målt prisoppgang på matvarer i november hvor prisene på lammekjøtt sto bak mye av oppgangen. Historisk har prisene på lammekjøtt vist seg å stige i november. Videre ble det også registrert en mindre prisoppgang på sjokolade.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Oktober 2018 - november 2018 Oktober 2017 - november 2017
Andre varer og tjenester 0.2 -0.3
Hotell- og restauranttjenester 0 0.5
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.2 0.6
Post- og teletjenester -0.1 0
Transport 0.3 -0.8
Helsepleie 0.8 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.8 -1.3
Bolig, lys og brensel 0.9 1.2
Klær og skotøy 0.7 1.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.4 -0.5
Totalindeks KPI - JAE 0.3 -0.3
Totalindeks KPI 0.5 0.1