KPI opp 2,2 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2018 gikk KPI opp 0,9 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,8 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4

Økte priser på mat, elektrisitet og transporttjenester bidro mest til månedsveksten i KPI. Matvareprisene steg 1,8 prosent og det var særlig gruppen melk, ost og egg- samt kjøttvarer som bidro til oppgangen. En årsak bak prisoppgangen er leverandørenes halvårlige prisjustering per 1. februar.

Prisnedgang på bøker og klær bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Januar 2018 – februar 2018 Januar 2017 – februar 2017
Andre varer og tjenester 0.1 0
Hotell- og restauranttjenester 0.6 0.8
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.2 0
Post- og teletjenester 0 0.1
Transport 1.3 -0.7
Helsepleie 0.8 0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.2 2.4
Bolig, lys og brensel 1 0.2
Klær og skotøy -1.4 0.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.8 1.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.9 1.5
Totalindeks KPI - JAE 0.8 0.5
Totalindeks KPI 0.9 0.4

Høyere priser på elektrisitet siste tolv måneder

KPI steg med 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018. Det var særlig strømpriser som bidro til oppgangen. Elektrisitet inkludert nettleie steg 16,3 prosent. Etter bunnpunktet i juli 2015 ble det registrert en ny toppnotering for elektrisitet i KPI i februar 2018. Økte priser på mat og transporttjenester bidro også til tolvmånedersveksten.

En nedgang i klesprisene på 6,3 prosent bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

For informasjon om årsveksten i KPI i 2017, les Halvert årsvekst i KPI

Flyreiser bidro til endringen i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI steg 0,6 prosentpoeng fra januar til februar 2018 mens veksten i KPI-JAE steg med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Oppgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser. Passasjertransport med fly hadde en prisoppgang på 12,8 prosent fra januar til februar i år, mens de falt 9,4 prosent tilsvarende periode i fjor. Utviklingen i prisene på elektrisitet preget også oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI ved å ha en høyere prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Februar 2017 – februar 2018

Februar 2017 – februar 2018
Andre varer og tjenester 2.3
Hotell- og restauranttjenester 2.2
Utdanning 6
Kultur og fritid 1.3
Post- og teletjenester 0.3
Transport 3.7
Helsepleie 1.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.2
Bolig, lys og brensel 3.6
Klær og skotøy -6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3
Totalindeks KPI - JAE 1.4
Totalindeks KPI 2.2