Økte priser på drivstoff

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,3 prosent fra mai 2017 til mai 2018, mens KPI-JAE steg 1,2 prosent i samme periode. Fra april til mai 2018 gikk KPI opp 0,1 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,2 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai. 2018 2.3 1.2

Fra april til mai steg KPI med 0,1 prosent. Økte priser på drivstoff og klær bidro mest til månedsendringen i KPI, viser KPI-tallene. Videre ble det registrert prisoppgang på visse matvarer som grønnsaker og enkelte sukkervarer.

Strømprisene fortsatte å dempe oppgangen i KPI for annen måned på rad.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

April 2018 - mai 2018 April 2017 - mai 2017
Andre varer og tjenester -0.1 -0.3
Hotell- og restauranttjenester 0.1 0
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0 0.1
Post- og teletjenester -0.1 -0.4
Transport 0.6 -0.9
Helsepleie 0.4 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.3 0.2
Bolig, lys og brensel -0.5 -0.1
Klær og skotøy 2 -0.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.2 0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.1 2.9
Totalindeks KPI - JAE 0.2 0.3
Totalindeks KPI 0.1 0.2

Energiprisene preget tolvmånedersveksten

KPI steg 2,3 prosent fra mai 2017 til mai 2018. Tolvmånedersveksten er sterkt preget av oppgang i energiprisene. Til tross for nedgang i strømprisene de siste to månedene, var prisene på elektrisitet inkludert nettleie 14,6 prosent høyere i mai i år enn for samme periode i fjor. Prisene på drivstoff og smøremidler steg 12,7 prosent i tilsvarende periode. Konsumprisindeksen uten energivarer (KPI-JE) steg 1,5 prosent siste tolv måneder. Energiprisene trekker dermed tolvmånedersveksten i KPI opp med 0,8 prosentpoeng.

Lavere veksttakt

Fra april til mai gikk tolvmånedersveksten i KPI ned fra 2,4 til 2,3 prosent. Den svakere veksttakten skyldes utviklingen i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer som viste en knapp oppgang fra april til mai i år, mens det for tilsvarende periode i fjor ble målt en prisoppgang på nærmere 3 prosent. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro også ved å ha en sterkere nedgang fra april til mai i år enn tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,2 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng fra april.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2017 – mai 2018

Mai 2017 – mai 2018
Andre varer og tjenester 1.5
Hotell- og restauranttjenester 2.6
Utdanning 6
Kultur og fritid 1.8
Post- og teletjenester 2.3
Transport 4.5
Helsepleie 1.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.3
Bolig, lys og brensel 3.5
Klær og skotøy -3.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.1
Totalindeks KPI - JAE 1.2
Totalindeks KPI 2.3