Skatterekneskapfebruar 2021

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. august 2007 Juli 2007 Skatteinntektene opp med 11 prosent
19. juli 2007 Juni 2007 Auke i skatteinngangen første halvår
26. juni 2007 Mai 2007 Auke i skatteinngangen hittil i år
16. mai 2007 April 2007 Skatteinntektene opp med 12,7 prosent
17. april 2007 Mars 2007 Skatteinntektene auka med 12,8 prosent
20. mars 2007 Februar 2007 Skatteinntektene auka med 16,7 prosent
16. februar 2007 Januar 2007 Skattevekst på 6,6 prosent i januar
17. januar 2007 Desember 2006 Skatteinntektene steig med 13,8 prosent
15. desember 2006 November 2006 14 prosent skatteauke hittil i år
23. november 2006 Oktober 2006 Auka innbetaling av petroleumsskatt
18. oktober 2006 September 2006 12,5 prosent skatteauke hittil i år
15. september 2006 August 2006 13,4 prosent skatteauke hittil i år
17. august 2006 Juli 2006 Skatteinntektene auka med 13,4 prosent
14. juli 2006 Juni 2006 Stor skatteauke i første halvår
16. juni 2006 Mai 2006 Skatteinntektene auka med 14,7 prosent