23552_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23552
Skatteinntektene steig med 13,8 prosent
statistikk
2007-01-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene steig med 13,8 prosent

I 2006 vart det til saman betalt inn 627 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 76 milliardar kroner, eller 13,8 prosent, samanlikna med 2005. Særleg oljeskattane medverkar til veksten i den totale skatteinngangen.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-desember 2004-2005 og 2005-2006

Samla innbetalte oljeskattar utgjorde 211,9 milliardar kroner i 2006. Dette er ei stigning på 46,8 milliardar kroner, eller 28,3 prosent, samanlikna med 2005.

Dersom innbetalte oljeskattar blir sett bort ifrå, vart det innbetalt 415,1 milliardar kroner i skatt i 2006. Samanlikna med 2005 er dette ein auke på 29,1 milliardar kroner, eller 7,5 prosent.

Til folketrygda totalt vart det innbetalt 164,2 milliardar kroner i 2006. Av dette er 68,8 milliardar medlemspremie, medan 95,3 milliardar kroner er arbeidsgjevaravgift. Samanlikna med 2005 er det samla sett ein auke på 10,5 milliardar kroner, eller 6,8 prosent, i innbetalte skattar til folketrygda.

Til kommuneforvaltninga vart 114,9 milliardar kroner innbetalt i 2006. Dette er ein auke på 11,9 milliardar, eller 11,6 prosent, samanlikna med 2005. Skatteinngangen fordelt på fylke syner at alle fylka har hatt ein auke i skatteinngangen i 2006 samanlikna med 2005.

Tabeller: