23550_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23550
Skattevekst på 6,6 prosent i januar
statistikk
2007-02-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 6,6 prosent i januar

Dryge 55 milliardar kroner vart til saman betalte inn i skatt i januar i år. Dette er ein auke på 3,4 milliardar kroner, eller 6,6 prosent, frå den same perioden i 2006.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar frå 2005 til 2006 og frå 2006 til 2007. Prosentvis endring

Til kommuneforvaltninga totalt vart 15,2 milliardar betalte inn, ein auke på 1,8 milliardar, eller 13,5 prosent, samanlikna med januar i fjor. Av dette vart 12,6 milliardar betalte inn til primærkommunane, medan 2,6 milliardar vart betalte inn i fylkesskatt.

Til folketrygda totalt vart 27,8 milliardar kroner betalte inn, ein auke på 1,7 milliardar, eller 6,7 prosent, samanlikna med januar 2006. Arbeidsgivaravgifta utgjorde 18,5 milliardar, medan medlemsavgifta til folketrygda utgjorde 9,3 milliardar. Auken var på høvesvis 5,1 prosent og 9,8 prosent.

Tabeller: