436814_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436814
statistikk
2021-03-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2019Februar 2020Februar 2021Februar 2020Februar 2021
1Tiltak i samband med koronapandemien førar til at staten betalar tilbake meir enn dei får inn i petroleumsskatt. Dette gjer at talet for 2021 blir negativt.
I alt1511521340,8-12,2
Skatt til kommuneforvaltninga2627272,60,6
Skatt til staten5557584,11,0
Skatt på utvinning av petroleum12116-2-22,0-115,2
Innbetalingar til folketrygda5053525,8-1,3