436814_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436814_tabell
statistikk
2021-03-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2021

Innhald