Skatterekneskapmai 2015

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. mars 2015 Februar 2015 Fortsatt nedgang i oljeskattane
20. februar 2015 Januar 2015 Auke i skatteinnbetalingar i januar
16. januar 2015 Desember 2014 Reduksjon i skatteinnbetalingane i 2014
18. desember 2014 November 2014 Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingane
17. november 2014 Oktober 2014 Nedgangen i oljeskattane held fram
16. oktober 2014 September 2014 Framleis nedgang i skatteinnbetalingane
16. september 2014 August 2014 Reduksjon i skatteinnbetalingane
18. august 2014 Juli 2014 Nedgangen i skatteinnbetalingane held fram
17. juli 2014 Juni 2014 Reduksjon i oljeskattane
16. juni 2014 Mai 2014 Fall i skatteinnbetalingane
15. mai 2014 April 2014 Lågare oljeskattar
16. april 2014 Mars 2014 Moderat vekst i skatteinntektene
17. mars 2014 Februar 2014 Reduksjon i oljeskatten
19. februar 2014 Januar 2014 Auke i januarskatten
15. januar 2014 Desember 2013 Låg vekst i skatteinnbetalingane